To musí, na rozdíl od sčítání lidu, provádět každoročně. V letošním roce jsou pro toto sčítání vyhrazeny oba dny tohoto víkendu. Jarní sčítání zvěře je pro myslivce klíčové, na stavech zvěře, které v těchto dnech zjistí, totiž záleží celé další plánování hospodaření. A tak je jasné, že sčítání zvěře nemůže být otázkou pouhých dvou dnů. Správný myslivec má přehled o počtu zvěře ve svěřeném úseku už dopředu. Obrázek o tom, jaká zvěř v jeho úseku honitby žije, si skládá celou zimu.

„Stavy samozřejmě kontrolujeme průběžně celou zimu. Ten, kdo má svěřený úsek k zimnímu přikrmování zvěře, většinou ví, jaká zvěř se v jeho oblasti pohybuje. Je to důležité v situaci, kdy by při samotném sčítání například nevyšlo počasí a sčítající by žádnou zvěř nespatřil. Takové informace by byly samozřejmě zavádějící,“ vysvětloval člen výboru mysliveckého sdružení Stráž Lažiště František Hodina a dále přibližoval, jak se samotné sčítání každoročně uskutečňuje. „Členové se domluví, kdy sčítání začne a projdou svěřené úseky. Počty zvěře potom nahlásí členům, kteří mají svěřené celé katastry. Ti se později sejdou s mysliveckým hospodářem a stavy zvěře vyčíslí tak, aby se vše stihlo oznámit na městský úřad ve stanoveném termínu,“ pokračoval myslivec.

Při sčítání může být přítomen zástupce sousední honitby, nebo pověřený úředník z městského úřadu. Na Městském úřadu v Prachaticích je to Alena Veleková z odboru životního prostředí. „Chystám se navštívit honitbu MS Chroboly. V letošním roce je trochu problém v tom, že není sníh, a tak nebudou vidět stopy zvěře. Je ale jasné, že sčítání závisí na dlouhodobějším pozorování, takže věřím, že když nebyl žádný problém za celou tu dobu, co se tím zabývám, nebude ani letos,“ přála si včera Alena Veleková.

Určit počty zvěře je důležité ve vztahu s úživností honitby. Pro ní je vypsán minimální stav zvěře, který by se v honitbě měl vyskytovat, a také stav normovaný, který by neměl být překračován. Při sčítání se navíc sleduje také pohlaví zvěře a její věkové třídy. Na základě těchto údajů je dále sestavován plán lovu, tedy počet kusů daného druhu zvěře, který by měl být odloven, aby nebyl překročen normovaný stav. Například v MS Stráž Lažiště sledují prý zejména stavy srnčí zvěře, vysoká totiž jejich honitbou jen prochází. „Problém je s divočáky, kterých stále přibývá, i když jsou odstřely v republice velmi vysoké. Naopak neustále klesají stavy drobné zvěře, tedy zajíců, bažantů či koroptví, které už se dlouhá léta vůbec neloví,“ zakončil František Hodina.