O víkendu se totiž v Liberci konalo ústřední kolo soutěže ZUŠ vkomorní hře spřevahou dechových nástrojů. Jihočeský kraj po předchozím postupu reprezentovali tři zástupci, a to všichni výhradně z Vimperka.
„Klarinetové trio ve složení Martin Kanaloš, Barbora Švarcová, Martin Vintr připravoval učitel Petr Staněk. Zcelkem patnácti souborů ve své kategorii získalo skvělé 2. místo. Učitel Karel Škvrna pak připravoval dvě žesťová kvinteta. Mladší ve složení Petra Stašová, František Jungvirt, Tereza Malíková, Jaroslav Reichman, Zdeněk Fidler. Starší kvinteto vytvořili Tomáš Doležal, Filip Hrdlička, Jana Stašová, Karel Beránek, Viktor Lesniak,“ vyjmenoval vimperský reprezentační tým ředitel školy Pavel Vališ. Mladší hudebníci obsadili stejně jako klarinetisté výborné 2. místo. Starší kvinteto pak vkonkurenci 17ti souborů získalo zlato a bylo vybráno kúčasti na koncertě vítězů
„Naše početná výprava však nezůstala jen u ocenění za umístění. Diplomy za vynikající interpretační výkony si od odborné poroty zasloužili Tomáš Doležal ve hře na trubku, Viktor Lesniak a Zdeněk Fidler ve hře na tubu. Karlu Škvrnovi udělili porotci diplom za vynikající pedagogickou činnost,“ doplnil reakci porotců Pavel Vališ
Vzhledem k tomu, že letos zdaleka nejde o poslední hudební soutěž, lze předpokládat, že vimperští svou již tak bohatou sbírku ocenění ještě rozšíří.

Jaroslav Pulkrábek