„K zápisu přišlo šedesát sedm dětí a padesát sedm z nich bylo do naší školy přijato,“ upřesnil ředitel Weiss. Čtyřicet nových školáků tak bude od příštího školního roku navštěvovat hudební obor, deset obor výtvarný a sedm pak taneční.

Největší zájem zaznamenala škola v hudebním oboru do klavírních a kytarových tříd. Na klavír bude od září hrát šest a na kytaru pět nových školáků. Další zájemci pak chtějí hrát na flétnu, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, trombon, klarinet nebo saxofon. Stranou zájmu ale nezůstávají ani keyboard nebo housle.

Do pěvecké třídy Lenky Alföldyové byly přijaty tři nové zpěvačky.

Malí umělci, jež začnou navštěvovat Základní uměleckou školu v Prachaticích, mají výhodu i v zapůjčení hudebního nástroje. To jejich rodiče vyjde na padesát korun za měsíc. Studium hry na hudební nástroj pak vyjde na sedmnáct set korun za jedno pololetí.