Rada města na svém pondělním jednání doporučila, aby se zastupitelé 11. června zabývali záměrem slučování dvou základních škol. Jednání rady se zúčastnil i starosta Jan Bauer, který byl v uplynulém týdnu, kdy tento návrh zčeřil vody, v zahraničí. „Na otázku, chcete sloučit dvě školy, nemůžeme od laické, ale i od části zainteresované veřejnosti očekávat jinou odpověď, než že nechceme. Už vůbec nemůžeme očekávat kladný ohlas od zaměstnanců slučované školy, části rodičů a dokonce ani od žákyň a žáků, pokud mají nějaké zadání. Je to přirozené chování, vůbec ho nezpochybňuji a už vůbec nezpochybňuji různé formy vyjádření názoru, nesouhlasu či protestu,“ říká k celé situaci starosta. Podle jeho slov ani v Prachaticích není občasné vyjádření nespokojenosti s něčím nebo s někým nic nového nebo neobvyklého. „Naopak je to součást demokracie a v případě prosazování některých nepopulárních opatření, které občas do každého města přicházejí, musíte s nespokojeností počítat,“ poznamenal starosta.Záměr vedení města sloučit základní školu Zlatá stezka se základní školou Národní, kdy v ZŠ Zlatá stezka by zůstal I. stupeň a II. stupeň by byl přesunut do ZŠ Národní, je podle slov starosty města Jana Bauera bezesporu nepopulárním opatřením.
„Já osobně, členové rady, většina zastupitelů, členové školské komise a finančního výboru, zkrátka ti, kteří v rámci schvalovacích procesů tento návrh s těžkým srdcem doporučují, na tom z hlediska oblíbenosti nemůžeme vůbec vydělat. Dobře víme, že tomu bude naopak. Ale ten, kdo se pokusil nést odpovědnost za takový kolos, jako je okresní město, dobře ví, že občasná nepopulární opatření jsou nutná a jsou prubířským kamenem možná trochu odvahy, ale hlavně lidských charakterů,“ říká k reakcím některých obyvatel města starosta.
Podle jeho slov je slučování dvou základních škol sice nepříjemným, ale zdaleka ne fatálním problémem. „Nejsme jediní, kde se to děje a mnohá města to mají již dávno za sebou. Důvody, které nás k tomu vedou, jsou demografické, investiční a nákladové. Statistiky, které máme k dispozici, jsou neúprosné a neudělat vůbec žádné rozhodnutí, by byla varianta snad úplně nejhorší, kterou by museli odmítnout ostatní občané města, kterých se tento návrh vůbec netýká, ale jejichž peníze a priority také zastupujeme,“ poznamenal starosta.
„Chceme pouze takovou změnu, která sice bude nepopulární, ale bude realizována s ohledem na bezpečnost dětí, kvalitu výuky, perpektivu a motivaci učitelů a klidného spánku rodičů,“ dodal starosta. Vedení města se s rodiči a zaměstnanci ZŠ Zlatá stezka setká zítra v tělocvičně školy.