Přesto zájem lidí o pozorování zvěře ve volné přírodě stále roste, i když podle zkušeností se ukazuje, že počet zájemců je vyšší zejména ke konci období. Sezona pro pozorování zvěře v obůrkách k tomu určených pozorovacích míst je omezena klimatickými podmínkami. Jak Miloš Juha předpokládá, pozorování skončí s největší pravděpodobností v březnu. Do té doby je možné rezervovat si návštěvu na určených místech, tedy ve Stožci, na Rokytě nebo Srní.

Fungující pozorovací místa v Jeleních Vrších, Berankách a Velkém Boru zahájila několikaletý zoologický program, který mimo jiné zahrnuje v pěti etapách výstavby dalších podobných zařízení. „Momentálně jsme zhruba na rozhraní mezi druhou a třetí etapou. Momentálně čekáme na finanční prostředky pro druhou etapu, ve které je výstavba Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci a Sovince v Borových Ladech. V tuto chvíli jsou projekty na posouzení a snad v půlce dubna bychom mohli vědět, zda na ně z operačního programu životního prostředí získáme peníze,“ uvedl dále Juha s tím, že na oba zmíněné projekty by bylo potřeba zhruba 33 miliony korun. V případě projektů návštěvnických center na Srní a Kvildě je Správa dále s kvildským, který by měl být věnován jelenovi. „Pro tento projekt už máme veškeré podklady související s územním rozhodnutím a stavebním povolením,“ potvrdil Juha.

Termín pro završení kompletního zoologického programu, který zahrnuje v následujících letech budování sedmi návštěvnických center, odpovídá ukončení dotačních programů v roce 2013. „Pak už se budou peníze hodně složitě shánět. Na to se snažím při projednávání podkladů všechny upozornit,“ zdůraznil Miloš Juha. Dva nejaktuálnější projekty, tedy Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci a Sovince v Borových Ladech, by podle slov Miloše Juhy měly navzájem souviset. „Stanice v Klášterci bude odpovídat běžným principům podobných zařízení snad jen s tím rozdílem, že už bude splňovat podmínky budoucích návštěvnických a informačních center, pokud se týká obnovitelných zdrojů energie. Navíc by zde měl být kamerový systém pro nerušené pozorování zvířat. Chceme, aby stanice byla zařazena do národní sítě a už jsme o tom jednali s jejími zástupci. Z naší strany je to spíše otázka určité prestiže a z jejich zase snaha, aby měli aktivní spolupráci s některým z národních parků. Myslím si, že je to na dobré cestě, ještě ale musíme splnit podmínky pro akreditaci,“ doplnil Juha.

Plánovaný sovinec v Borových Ladech úzce souvisí s několikaletým programem reintrodukce puštíka bělavého do volné přírody. „Momentálně dáváme páry na přezimování do zoologických zahrad, což bychom vyřešili výstavbou sovince. Pokud jde o samotnou stavbu, jedná se o velkou poměrně staticky náročnou voliéru,“ specifikoval Miloš Juha.