Město tehdy vykoupilo zhruba deset hektarů pozemků, které následně zainvestovalo, když postavilo komunikace, chodníky, elektrické rozvody, vodovodní řad, kanalizační a plynovodní řad a veřejné osvětlení. Obslužný systém zabírá 0,7 hektaru
„Z celkové výměry 10,2 hektaru je v současnosti investory obsazeno celkem 7,8 ha této lokality. K dispozici pro další potencionální zájemce zbývá zhruba 1,7 ha, což je necelých 17 procent plochy průmyslové zóny,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Prachaticích Karel Pašek.
Další podnikatelé ale postavili, staví nebo mohou postavit své firmy na pozemcích, které nejsou města. „Jednou z prvních je společnost Baierl & Demmelhuber – Paristav, předmětem jejíž činnosti je především zajišťování řemeslných prací zaměřených na oblast výstavby a vnitřního vybavení budov,“ upřesnil Karel Pašek.
Každý, kdo by na zmíněných soukromých pozemcích chtěl stavět, se musí majetkově vypořádat s jejich majiteli. „Následně si musí koupený pozemek zainvestovat. Základní technickou vybavenost pak musejí podle schválené směrnice předat městu,“ popsal pravidla Pašek.
Práci v průmyslové zóně našly stovky lidí. V současné době tak město řeší možnosti vybudování chodníku a hlavně veřejného osvětlení v celé Krumlovské ulici od Klimy až k zóně.

Firmy v Průmyslové zóně Prachatice:
M-Technika s.r.o. – výroba návěsů na nákladní automobily; firma Růžička – výroba a renovace nástrojů; Petr Vojta, Prachatice – vratové systémy; Karel Pojsl, Prachatice – výroba dřevěných prvků (zahájena výstavba); Josef Kovačík, Prachatice – výroba z kovu; InTiCa Systém, s. r. o. – elektronika; Vzduchotechnika Prachatice – ventilátory klimatizace; Karel Geier, Helena Geierová, Prachatice – dílny, garáže (zatím nezahájen provoz). Volné pozemky – cca 1,7 ha.
Zdroj: MÚ Prachatice