Do této akce se zapojily i žákyně výtvarného oboru ZUŠ Vimperk Iva Hadravová, Tereza Orságová, Anna Křížová a Nikola Nová. Pod vedením Mgr. Venduly Slepičkové vytvořily v neskutečně rychlé době krásný znak Vimperka. Ten byl vystaven spolu s ostatními znaky oblasti Vimperska v MěKS. Z této oblasti získal náš znak 2. místo a postoupil tak do dalšího kola, tentokrát krajského. V Českých Budějovicích byl vystaven spolu s ostatními úspěšnými znaky a čekal na své další ohodnocení. Počátkem prosince byl vybrán mezi 40 nejlepších z kraje a v lednu tohoto roku reprezentoval kraj i město na veletrhu GO a Regiontour v Brně.

Věřím, že tak naše škola přispěla k velké propagaci Vimperka, tentokráte svým výtvarným počinem. Poděkování si zaslouží nejen výše jmenované, ale také Ing. Hejlková z MěÚ ve Vimperku, která byla první hybnou silou k účasti na této akci. Zároveň se ještě sluší dodat, že byl vytvořen světový rekord a ten bude aktuálně zapsán v nové knize rekordů pro rok 2011. Veškeré informace, výsledky a fotografie najdete na www.jihoceske-trideni.cz.

Pavel Vališ