Nové jednosměrky

Mnozí řidiči sice nechápou význam tohoto opatření, ale bylo podle jeho slov vytvořeno pro složky integrovaného záchranného systému tak, aby se v případě nutnosti zásahu nemusely prodírat přes objízdné trasy celým městem. „Zúžení místa totiž nedovoluje, aby se tam setkalo běžné osobní auto například s cisternou hasičů,“ zdůvodnil policista.

Nutné změny

Hned první den uzavírky došlo ke zhodnocení objízdných tras a bylo potřeba doplnit oranžovou směrovou šipku v ulici Osecká „u katovny“ odkazující řidiče na jízdu vlevo do areálu HZS.

Více v tištěném vydání v sobotu 5. dubna 2008.