„Zatím se zabýváme návrhem na slučování základních škol. Žádnou strategii, jak dále naložíme s pavilony, nemáme,“ říká místostarostka Hanka Rabenhauptová.
Podle jejíh slov, pokud návrh na slučování projde, bude budoucnost pavilonů předmětem dalších jednání.
„Za mě mohu říci, že by se mi líbilo, kdyby pavilony nadále sloužily pro potřeby vzdělávání nebo byly využity pro seniory,“ doplnila Hanka Rabenhauptová.
O jeden z pavilonů měla zhruba před pěti lety zájem Soukromá obchodní škola a SOU a U služeb v Prachaticích.
Přes podporu ze strany vedení města se jí ale nepodařilo pavilon pro své studenty získat.
„V době, kdy jsme o pavilon žádali, jsme měli kolem čtyř set studentů, prostory, které máme k dispozici, nám nestačily. Jenže jsme narazili na zásadní nesouhlas ze strany vedení školy,“ vysvětlila včera ředitelka soukromé školy Petra Sandanyová.
Podle jejích slov by nyní škola o tyto prostory už zájem neměla.
„Jednak máme méně žáků, stejně, jako základní školy i my pociťujeme, že je studentů vycházejích ze základních škol méně, a navíc i investice, kterou by nyní pavilony potřebovaly, je pro nás nepřijatelná,“ říká ředitelka. V tuto chvíli na škole studuje 300 žáků, další přibudou v září.