Ostrá kritika se snesla ve čtvrtek večer na hlavy vedení města. V tělocvičně Základní školy Zlatá stezka v Prachaticích se konal aktiv rodičů a učitelů školy jako reakce na názor většiny zastupitelů sloučit dvě základní školy.
Na jednání plné emocí zavítali i oba místostarostové a ředitelka základní školy v Národní ulici. Ti dostali od zástupců rodičů patnáct minut na vyjádření se k situaci.
Místostarosta Martin Malý upozornil přítomné na to, že radnice nechce jednat ve stylu o vás bez vás. Reagoval tak na nejčastější výtku, že se vedení školy a rodiče dozvěděli o celé situaci zprostředkovaně, že neměli čas na záměr radnice reagovat a vyjádřit se dříve, než bylo pracovní jednání zastupitelů.
„Mluvím zde za většinu, ale nikoli za všechny zastupitele. Pro toto řešení z pěti nabízených se jich rozhodlo osmdesát procent napříč politické spektrum. Konečné stanovisko přijmou zastupitelé 11. června,“ uvedl k vysvětlení. Všem přítomných, kterých bylo podle odhadu až sto padesát, vysvětlil důvody, které radnici k takovému názoru vedou. Opíral se především o finanční situaci, která je podle jeho slov neúnosná. Dětí je méně než jaká je kapacita škol a navíc do ZŠ Zlatá stezka by muselo město investovat až padesát milionů korun na opravy. Poznamenal, že se jedná o asi sto padesát dětí druhého stupně, které by přešly s prvním zářím do základní školy v Národní ulici. První stupeň by zůstal ve třech pavilonech stávající školy.
„O situaci jsme se dověděla opravdu zprostředkovaně. Byla jsem od čtvrtka do soboty s dětmi na výletě, kam de mi donesly zvěsti o tom, že zastupitelé o nás jednali. Volala jsem starostovi, abych zjistila, co je na tom pravdy,“ poznamenal zástupkyně ředitelky Jaroslava Urbánková.
Jediný dotaz na místostarostu, který zazněl, byl z řad rodičů a týkal se toho, jak se budou děti na základní školu vzdálenou zhruba tři kilometry dostávat. „Zkusili bychom zajistit odvoz, pokud by o něj byl zájem,“ poznamenal Martin Malý.
Následně byli představitelé města vyzváni, aby aktiv opustili. Rodiče i pedagogové chtěli jednat bez jejich přítomnosti.
Za přítomné rodiče nejčastěji vystupoval Cameron Pegley, jehož dvě dcery navštěvují ZŠ Zlatá stezka. Ten nešetřil na stranu vedení města kritikou. Podle jeho slov zastupitelé jednali o variantě sloučení ZŠ Zlatá stezka a Národní jako o hotové věci. „Bylo to v režimu přísně tajné. Oni na tom možná pracují už od února, ale jejich způsob je nedemokratický. Nevyzvali nás k diskuzi, protože se nás bojí. Mě to přijde hodně zásadní. Škola by měla především vzdělávat, nejen koukat na hospodaření. I když ani to není podle mých zjištění špatné. Kvalita výuky u nás je jedna z nejlepších,“ zaznělo z jeho úst. Zároveň upozornil i na to, že současná ředitelka odstoupila k 30. dubnu letošního roku. Nastínil možnost, že kdyby odstoupila dříve, mohla být situace jiná. „Na základní škole ve Vodňanské ulici je dobrá ředitelka a ta škola má jméno,“ poznamenal. Kristina Kratochvílová, která se aktivu také zúčastnila, před rodiče nevystoupila. Celou situaci pak novinářům odmítla komentovat.
„Když je jako jediná škola Vodňanská ve městě plná, nemáme už na výběr, kam dávat své děti. To není dobře. Město má povinnost zkoušet všechny varianty, jak školu udržet, ne ji rušit. Vodňanka je nejmenší, na nejnebezpečnějším místě, v podstatě uprostřed těchto obou škol. Proč tedy my,“ ptal se dále Cameron Pegley.
Všichni přítomní se přitom shodovali, že se jedná o likvidační návrh. Podle všech totiž to, že zůstane první stupeň v současných prostorách, ještě neznamená, že bude dětmi obsazen. Podle hlasů, které na aktivu zazněly, nebudou chtít rodiče děti dávat na první stupeň na jeden konec města a na druhý stupeň o tři kilometry dál. Navíc prý rodiče, kteří mají více dětí, nebudou chtít vozit jedno do budovy ZŠ Zlatá stezka a druhé až do Národní ulice.
Zástupci rodičů spolu s pedagogickým sborem připravili petici, kterou měli rodiče podepisovat. Zároveň pak dostali všichni k dispozici i otevřený dopis. V něm jsou mimo jiné tři doporučené body o které žádají. „Snaha prosadit zásadní změnu ve školství, která by měla dopad buď přímý nebo nepřímý na více než třetinu občanů města, bez veřejné diskuze, bez nezávislých odborných posudků a bez řádné konzultace s rodiči žáků nepatří podle nás do demokratické společnosti. Proto prosíme o následující: 1) vypsání konkurzu na místo ředitele základní školy Zlatá stezka, 2) tři roky pro nové vedení školy, aby mohlo řešit pomocí úsporných opatření organizačních přesunů v rámci základní školy Zlatá stezka současné problémy. Připomínáme, že přes snahy, které trvají od roku 2000, město nevyměnilo vedení školy. Máme tedy ten názor, že na špatném vedení školy má svůj podíl i zřizovatel, tedy město, 3) vytváření podmínek pro přístup k základnímu vzdělání srovnatelný pro všechny děti ve městě,“ píše se mimo jiné v dopise.
Přítomní rodiče upozorňovali na to, že město peníze má, když může budovat koupaliště nebo například novou kruhovou křižovatku.
„Byl jsme ve finančním výboru města. Zrušení základní školy Vodňanská bylo vždycky politicky nepřijatelné. Chtěli zvolit menší zlo. Místostarosta má pravdu v tom, že město musí školy dotovat, ale stejně dotuje i sportovní zařízení a další. Měli bychom všichni přijít na zastupitelstvo,“ řekl ve svém vstupu Petr Wiesner, otec jedné z žaček a zároveň i bývalý člen finančního výboru prachatického zastupitelstva.
„Nebudeme si nalhávat, že je to likvidační,“ poznamenala Jaroslava Urbánková.
Rodiče zároveň zajímalo, zda vůbec někdo mluvil o dětech, nejen o penězích. Podle Jaroslavy Urbánkové a Andrey Tajanovské v podstatě ne. „O dětech jsme mluvili, když jsem se na ně ptala,“ dodala Jaroslava Urbánková.
Podle slov pedagogů nebyla celé úterý s dětmi ve škole řeč. Dozvěděli se, co navrhují zastupitelé a byly smutné. „Sepsaly petici, kterou podepsalo dvě stě školáků. A to bez rozdílu, zda se jedná o děti z prvního nebo druhého stupně,“ upozornili pedagogové.
„Mám z toho všeho husí kůži. Uvědomme si, že jakmile se na nějaké obci zavře škola, tak v té vsi v podstatě už nic není. Teď se zavře druhý stupeň, postupně skončí i I. stupeň. Je tomu třeba zabránit,“ uvedl bývalý vyučující Josef Jungvirt.
„Myslím si, že Prachatice jsou dostatečně velké, aby zde mohly být tři školy. Nelíbí se mi ale, když se tu haní některá škola, nedělejme to. Každá škola má svá specifika. Pamatuji si stav školství v osmdesátých letech, kdy byl problém s tím, že ve dvou školách bylo příliš dětí. Postavila se ZŠ Národní, do které byly posílány děti z těchto dvou škol. Všichni víme, jaké to bylo. Je třeba se za své děti postavit a jít hromadně na zastupitelstvo,“ přiblížila svůj názor vyučující, která dříve učila i na ZŠ ve Vodňanské ulici.
„Ve středu jsem byl za vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Je to podle mě politická otázka. Mluvíme tu o všem možném, ale nikdo z nás nemluví o tom, co bude s vyučujícími. Naše děti jsou na ně zvyklé, teď si budou zvykat na nové pedagogy,“ řekl si své i další z rodičů. Podle dalších hlasů je zřejmé, že se jedná o politický krok i díky tomu, že ředitelka ZŠ ve Vodňanské ulici je bývalá zastupitelka, manžel ředitelky školy v Národní ulici je členem zastupitelstva.
Podle zástupců rodičů je nutné vyvolat jednání se starostou a následně i se všemi zastupiteli, které si zvolili. „Udělali jsme tady toho hodně. Kdyby se k nám přišel pan starosta podívat na jaře nebo na podzim přes den, viděl by, že děti žijí především venku, kde se učí,“ poznamenala další z vyučujících a stejně jako ostatní poukazovala na to, že například základní škola ve Vodňanské ulici je v centru města a navíc u silnice.
„Je nutné, abychom se sešli na zastupitelstvu, které o nás má rozhodnout,“ poznamenala Cameron Pegley a stejně jako další přítomné rodiče vyzýval k tomu, že čím více jich přijde, tím více bude zastupitelům jasné, že se chtějí za školu postavit.
Na aktiv zavítal i zastupitel Ladislav Velich. Doporučil rodičům, aby si prošli volební programy stran, které slibovaly, že budou podporovat školství.
Zástupci rodičů poukazovali i na fakt, že o rušení škol není nic ani ve strategickém plánu města.
Většina přítomných podle svých slov nevěří tomu, že variant bylo opravdu pět. „Odpovídá tomu i fakt, že pro ostatní návrhy bylo pár řádek vysvětlení, jen o nás byly stránky hned dvě,“ tvrdili zástupci rodičů.
Mimo místostarosty Martina Malého byly v úvodu aktivu přítomny i místostarostka Hanka Rabenhauptová a ředitelka ZŠ v Národní ulici Hana Bolková. „Chtěly jsme také před rodiče vystoupit a říci si své, ale nebyla nám dána příležitost. Martin Malý přednesl ekonomické hledisko a musím říci, že velmi dobře. My s paní ředitelkou jsme byly připraveny říci i další věci jako doplnění, například o bezpečnosti a dalších věcech, ale nebyl nám dán prostor. Podle zástupců rodičů budeme zodpovídat dotazy na zastupitelstvu. Takže na naše doplnění a vyjádření vůbec nedošlo. Patnáct minut, které nám byly vyčleněny, byl opravdu velmi malý prostor,“ uvedla včera na otázku, proč nevystoupila, případně, proč se nezapojila do diskuze s rodiči, Hanka Rabenhauptová.
Jak dále Cameron Pegley poznamenal, nejlepší by bylo, kdyby zastupitelé města rozhodnutí odsunuli, připravili veřejnou diskuzi a za čas zrušili základní školu ve Vodňanské ulici. Aktiv, který byl ukončen hromadným podepisováním petice, skončil po zhruba dvou a půl hodinách. Rodiče byli vyzváni, aby zaslali na radnici své vyjádření a přišli na zastupitelstvo. „A to třeba i tím, že přijdeme všichni na zastupitelstvo, možná i s transparenty, ale postavíme se za své děti a za to, aby byla škola zachována,“ poznamenal Cameron Pegley.