Ty se ve většině ostatních měst a obcí zvyšují, otázkou je, jak tomu bude ve Lhenicích. Zasedání začíná v 18 hodin v zasedací síni úřadu městyse. Mimo jiné mají zastupitelé na programu také jednání o územním plánu. Dále pak budou schvalovat smlouvy na zimní údržbu silnic ve Lhenicích a přilehlých osadách.