Vedení radnice ale nechce nechat velký prostor jen tak ležet ladem a zamýšlí najít vhodné využití nejen pro sportovní akce.

Nápady by sice byly, ale podle slov starosty Bohumila Petráška, než dojde na jejich naplnění, sehrají svou roli orgány státní správy, především pak hasiči. „Požární specialista zpracoval požární správu s možností pěti způsobů využití od pódia na ledové ploše, přes trhy a pivní slavnosti až po pořádání diskoték. Opatření, která jsou nutná z hlediska požární ochrany, by stála kolem sto dvaceti tisíc a týkala by se úprav mantinelů. Musíme zjistit, zda bude potřeba zajistit i hlukovou studii pro případ konání jiných než hudebních akcí,“ shrnul starosta Petrášek. Pokud se týká pořádání diskoték na zimním stadionu, to starosta vylučuje. „Považuji za zbytečné pořádat tu diskotéky s kapacitou kolem osmi set lidí, když přes ulici je naprosto odpovídají zařízení s kapacitou přes sedm set lidí,“ dodal Petrášek.

Investice by na rozdíl od kabin, které už opravu vážně potřebují, nevyžadovalo sociální zařízení. Jeho kapacita odpovídá patnácti stovkám návštěvníků při hokejových utkáních, takže na další akce bude dostatečná. Nepočítá se ani se stavebními úpravami bufetu, protože při akcích, které by měly na zimním stadionu být, se předpokládá občerstvení na ploše.