„Obecní traktor prošel nezbytnou opravou, navíc byla i v dílně místní firmy opravena multikára,“ potvrdil starosta obce Miroslav Roučka. Podle jeho slov obec i zajistila předzásobení posypovými materiály, drceným kamenivem a solí na zimní sezonu. Zároveň vedení obce smluvně zajistilo zimní údržbu místních komunikací s některými obyvateli.