O jeden milion korun více uvolní z rozpočtu Vimperští na zimní údržbu pro letošní zimní období. „Loňský prosinec byl po několika letech opět extrémní na sněhové srážky. Vedli jsme ve vedení diskuzi o nutnosti odvážet sníh z ulic města a nakonec jsme se přiklonili k tomu, že je třeba sníh odvézt. Ve chvíli, kdy se začne s prohrnováním, jsou některé ulice průjezdné jen v jednom směru,“ zdůvodnila místostarostka Jaroslava Martanová dílčí opatření zimní údržby. I proto byla při schvalování rozpočtu pro letošní rok navýšena částka na zimní údržbu o jeden milion korun. „Nedá se nic dělat. Musíme zajistit průjezdnost ulic a i parkování ve městě. I když sídliště Míru nebylo v takovém stavu, v jakém bychom ho my i obyvatelé tam žijící chtěli, je třeba říct, že Městské služby prvním rokem zajišťují zimní údržbu ve větším rozsahu. Proto hledáme řešení, jak tuto činnost zefektivnit,“ podotkla Martanová. Komplikovanější situaci se zimní údržbou mají v letošním období městské služby i v tom, že vedení města rozhodlo o minimalizaci používání chemického posypu zejména v případě chodníků. „Ty chceme udržovat chemickým posypem jen v nejnutnějších případech. Jinak bychom chtěli sníh výhradně odhrnovat a sypat inertem. Konec konců i samotní obyvatelé města spíše vítají ušlapaný a štěrkem posypaný chodník, než brodění se rozbředlou břečkou,“ doplnil starosta Bohumil Petrášek. Připouští sice, že to s sebou na druhou stanu ponese i více práce na jarní údržbě kanalizačních vpustí, nicméně i to má podle něho svá pozitiva. „Problémy se zanesenými kanály bychom měli nejspíš stejně, naopak nás to donutí, abychom na jaře všechny vyčistili, koše vybrali, což se v minulosti ne vždy dělo,“ zdůraznil starosta s tím, že někde koše chyběly úplně. „Ne snad proto, že by nám je někdo odcizil, ale spíše byly zrezivělé, vyhodily se a nové už se zpět nedaly. I to byly do určité míry v uvozovkách úspory nákladů,“ uzavřel Petrášek.