„Zásoby vody jsou totiž zajistěny samospádem. Peníze, které vybereme od obyvatel, pokryjí všechny náklady, proto jsme nepovažovali za nutné vodu zdražovat,“ řekl starosta obce Jiří Tomek.