Jak potvrdil starosta Zdeněk Kantořík, v současné době nemá obec žádné parcely, kde by se mohlo stavět a žádostí je přitom mnoho.

„Samozřejmě změnu územního plánu nelze uskutečnit hned, ale věřím, že do roka by se to mohlo povést. My jsme již podnikli kroky, které by měly celou záležitost urychlit,“ vysvětlil Zdeněk Kantořík.

Všech 88 žádostí totiž Zdíkovští nechali předem posoudit nezávislým renomovaným odborníkem. „Ten v řadě případech doporučil, abychom některé žádosti vyřadili. Takže jsme vytvořili první síto parcel a zhruba jedna třetina žádostí neprošla,“ pokračoval starosta.

Jednalo se například o pozemky velmi vzdálené zastavěné oblasti, či místa, kde by bylo krajně nevhodné stavět, protože by to kriticky zasáhlo ráz šumavské krajiny.

Zdeněk Kantořík si je vědom vzácnosti okolní přírody a zásahy do ní musejí být velmi umírněné. „Určitě chceme udržet dosavadní šumavský ráz obce. Nějaká neuvážená rozsáhlá výstavba nepřichází v úvahu,“ řekl starosta.

I obec počítá v připravované změně územního plánu s tím, že bude chtít několik parcel, mělo by se jednat zhruba o čtyři. „Lidé zde chtějí stavět a žít tu, což je pro Zdíkov velmi dobrá zpráva,“ uzavřel Zdeněk Kantořík.