Starý rozhlas byl velmi špatně slyšet a místní občané si na tento problém stěžovali.

„V současné době kontrolujeme poslechovost a vypadá to, že bude vše v pořádku. Nový obecní rozhlas také nabízí řadu zajímavých novinek,“ sdělil zdíkovský starosta Zdeněk Kantořík.

Pokud někdo přes den hlášení neuslyší, bude si ho moci bez problémů přehrát na internetových stránkách obce, kde bude vše uloženo. „Je jasné, že ne každý občan je v době hlášení doma, tato novinka by měla zlepšit informovanost našich občanů,“ vysvětlil starosta.

Další novinkou je, že se v případě potřeby múže hlášení rozhlasu opakovat. Díky tomu, že je nahrané, stačí zadat do nového zařízení, v kolik hodin se má opakovat. „Když budeme poprvé hlásit ve tři hodiny odpoledne, můžeme pak znovu opakovat zprávu třeba v šest hodin a nebo i vícekrát,“ doplnil Zdeněk Kantořík.

Nový rozhlas stál tři sta tři tisíc korun a celá částka byla hrazena z obecního rozpočtu. Vedení obce předpokládá, že nejpozději do poloviny listopadu bude zařízení uvedeno do běžného provozu. Místním obyvatelům by tak neměla uniknout žádná zpráva.