Tento den byl věnován ekologické výchově. Na jednotlivých stanovištích se učily děti správně třídit odpad, seznámily se principy recyklace, poznávaly přírodu, učily se o její ochraně a hospodárném nakládání s přírodními zdroji. Vše probíhalo formou soutěží, kvízů i praktické činnosti. Místo známek získávaly skupiny body, vítězové byli sice vyhlášeni, ale sladká odměna čekala všechny. O tom, že o přírodu a životní prostředí dovedou naši žáci také pečovat, přesvědčili všechny při společném úklidu areálu školy a školního parku. Až se oteplí a zasvítí po dlouhé zimě pořádně sluníčko, ukáže se park v celé své kráse. Kromě vědomostí a praktických dovedností přinesl Den Země v naší škole také hodně legrace. Příprava projektu byla náročnější než klasická výuka, ale vyplatila se. V neposlední řadě přispěla i ke zlepšení vztahů mezi dětmi, ti starší byli ohleduplnější, a ti nejmenší ztratili strach z těch „velkých“.