Jednání zastupitelů se totiž ve valné většině koná bez přítomnosti z řad občanů. Nový jednací řád zastupitelstva si zastupitelé nedávno odsouhlasili a právě v něm už je, že videozáznam vyhotoví Jan Voldřich s tím, že se může objevit ve vysílání městské kabelové televize. „Záznam pak bude všem k dispozici v kanceláři starosty města,“ řekl místostarosta Prachatic Robert Zeman. Upřesnil, že vedení města chce jednání zastupitelů lidem více přiblížit. Od prvního jednání v říjnu nově zvolených zastupitelů ale zapisovatelky uvádějí jmenovité hlasování jednotlivých zastupitelů. U každého z bodů programu tak lze zjistit, kdo a jak hlasovat. „Současné technické možnosti nám ale dovolují vysílat přímý přenos jednání zastupitelů, jako to lidé znají například z parlamentu,“ vysvětlil Zeman. Málo početná skupina obyvatel města, kteří na jednání zastupitelů pravidelně chodí, si ale stěžuje spíše na to, že neslyší samotnou diskuzi. Někteří zastupitelé totiž jen s velkou nelibostí používají připravené mikrofony. I to by se mělo stát v Prachaticích minulostí, neboť k tomu, aby byl záznam v kabelové televizi kvalitní, musejí zastupitelé mikrofony používat.