Největší změnou iniciovanou již na prosincovém jednání zastupitelů Pavlem Dvořákem, bude pořizování zvukového záznamu z jednání zastupitelů. To je podle starosty Bohumila Petráška důvod, proč se novým jednacím řádem budou zastupitelé řídit až od březnového zasedání. „Dohodli jsme se, že i na pozvánkách na jednání budou všichni účastníci upozorněni, že je z jednání pořizován zvukový záznam, který bude využíván v případných sporech o přesnost některých příspěvků. Proto bude jednací řád v platnosti od březnového jednání zastupitelů,“ vysvětlil starosta Bohumil Petrášek. K dalším změnám, které by měly napomoci pružnému jednání zastupitelů a jejich koncentraci na projednávané body, patří maximální doba určená pro jednání a vyhlášení přestávky. „Zastupitelstva by podle schváleného nového jednacího řádu měla skončit nejpozději ve 23 hodin a po třech hodinách bude možné vyhlásit krátkou přestávku v jednání,“ doplnil starosta. Novinkou je i pětiminutový limit pro jednotlivé diskuzní příspěvky. „I když před tím nebyl limit stanoven, shodli jsme se na tom, že pět minut je dostatečně dlouhá doba na to, aby se každý věcně vyjádřil k danému problému,“ podotkl starosta. Nový jednací řád, kterým se budou řídit při svých jednání vimperští zastupitelé od března letošního roku, počítá i s realizací dalšího námětu Pavla Dvořáka. Zápisy z jednání zastupitelstva zveřejňované například na webových stránkách města, budou nově obsahovat nejen jmenovitou účast na jednání včetně těch, kteří budou omluveni, ale také jmenovitý výsledek hlasování v případech, kdy by nedošlo při hlasování k absolutní shodě. „V takovém případě budou uváděna jména těch zastupitelů, jejichž hlasy byly v menšině, ať už se zdrží či hlasují proti většinovému názoru,“ ubezpečil Petrášek. Veřejnost si tak bude moci nově dělat osobní statistiku nejen docházky, ale i toho, jak který zastupitel hlasuje při zastupování zájmů voličů. Pořizovaný zvukový záznam z jednání zastupitelstva, který patří k nejzásadnějším změnám v novém jednacím řádu, ale zatím nebude veřejně přístupný. Přehrávat si jej budou moci pouze zastupitelé a vedoucí odborů městského úřadu. Důvodem pro toto, jak tvrdí vedení radnice, dočasné opatření, je nevyřešení ochrany osobních údajů. „Řešili jsme to například s městem Vodňany, kde je zvukový záznam veřejně přístupný, nicméně nemají dořešenu ochranu osobních dat. Na jednání zastupitelstva totiž zaznívá řada informací, které mohou být úřadem pro ochranu osobních dat vnímána jako zásah do osobních práv, pokud budou veřejně přístupná. Proto jsme se zatím domluvili, že zvukový záznam sice budeme pořizovat, ale k dispozici bude zatím jen těm, kteří jsou vázáni určitou mlčenlivostí z titulu své funkce,“ vysvětlil starosta. To se týká zastupitelů a vedoucích odborů městského úřadu. I když je jednání zastupitelstva veřejně přístupné, zazní při něm informace pouze pro omezený okruh přítomných a dále nejsou osobní údaje šířeny. Tak alespoň vnímá Bohumil Petrášek určitý rozpor v tom, že je jednání zastupitelů ze zákona veřejně přístupné a kdokoli se jej účastní, může stejná data vidět osobně. „Pořizování zvukových záznamů a jejich další šíření je ale něco jiného, než když je veřejnost přítomna na jednání zastupitelstva. Technicky je složité u zvukového záznamu provést podobný zásah, jako u písemné formy zápisu, kde jsou osobní údaje například v majetkových záležitostech začerněna nebo jiným způsobem odstraněna. Navíc by v případě úprav mohla být napadána autenticita zvukového záznamu,“ doplnil. Zastupitele čeká vyřešit v případě zvukového záznamu ještě jednu věc, a tou je naučit se používat mikrofony. To by se sice dalo vyřešit jedním kvalitním mikrofonem, který by dokázal snímat zvuk nezkresleně z celé jednací místnosti, ale znamenalo by to poměrně velkou investici. Ta je podle prvotního zjištění kolem dvou set tisíc korun. „Nejedná se jen o zastupitele, protože do diskuze se může zapojovat i veřejnost,“ obhajoval kolegy starosta. Radnice, která v současnosti hradila pouze ozvučení jednání zastupitelů, a to částkou zhruba osmi set korun za zasedání, je připravena hradit případně i pořizování zvukového záznamu.