Ta následovala po spojení s druhou společností vimperské radnice a to firmou Kvint, která doposud zpravovala pravětínskou skládku komunálních odpadů. „Cílem kontroly bylo prověřit využívání osobních a nákladních vozidel, nakladačů, traktoristů a ostatních strojů a zařízení spolu s nákupem a hospodařením s pohonnými hmotami a prověření výnosů ze zapůjčování strojů jiným osobám,“ uvedl ve správě předseda kontrolního výboru František Řehoř.
Kontrola, která probíhala poslední týden v lednu a pak téměř během celého února a zaměřila se na celý loňský kalendářní rok pak předložila ve svém výsledku některá pochybení. „Kontrolou například nelze prokázat dodržení hospodárnosti v oblasti nakládání a hospodaření s vozidly z důvodů zjištěných nedostatků v záznamech, kde některé údaje chybí a v podstatě nelze určit počet ujetých kilometrů,“ vysvětlil předseda kontrolního výboru.
Ten pak zároveň předložil zastupitelům některá doporučení, která by měli zpřísnit kontrolu hospodaření v organizaci. „Město by mělo pro jednoznačnost výkladu funkční náplně práv a povinností jednotlivých zaměstnanců přepracovat jejich dosavadní smlouvy a určit pracovníka, který bude plánovat, řídit a vyhodnocovat účelnost a hospodárnost provozu. Je škoda, že jsme tuto zprávu obdrželi až těsně před zastupitelstvem a neměli jsme šanci si jí v klidu projít. Proto je těžké se k ní nyní vyjadřovat,“ reagoval na závěry kontrolního výboru radní Pavel Dvořák. A to byl i důvod, proč se k výsledkům kontroly vrátí i dubnové zastupitelstvo.