„Obě základní školy jsou připraveny přijmout děti do kapacity dvou tříd, tedy každá zhruba šedesát dětí,“ řekl vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku Miloš Beneš.
Upřesnil, že rodiče dětí, které se k mají k zápisu dostavit, by měli respektovat takzvané spádové obvody, které jsou k příslušným školám stanoveny. „Znamená to pro ně, že mají povinnost přijít k zápisu do té školy, kam spádově patří podle místa trvalého pobytu,“ vysvětlil Beneš s tím, že pokud se rozhodnou pro školu jinou, musejí to oznámit řediteli školy, kam spádově patří. Může se však stát, že pokud má škola naplněnou kapacitu, může dítě odmítnout.
„V letošním roce je zápis určen pro děti, které v období od září 2010 do 31. srpna 2011 dovrší věku šesti let a pro děti, které v loňském roce obdržely rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky,“ dodal Miloš Beneš. Novinkou od loňského roku je možnost přihlásit děti tzv. nadané, tedy děti, které jsou mladší šesti let, k docházce o rok dříve, ale za určitých podmínek.