K zápisu do první třídy ale musejí všechny děti i přesto, že následně dostanou roční odklad. „Právě u zápisu totiž rodiče podávají žádost o odklad. K němu pak dokládají posudek z pedagogicko psychologické poradny nebo zprávu od dětského lékaře. Na základě těchto dokumentů pak ředitel jednotlivé školy rozhodne o odkladu,“ vysvětlil Miloš Beneš. Přesná čísla o tom, kolik dětí nastoupí v září do první třídy proto budou mít Vimperští až v červnu.

K zápisu do první třídy mohou letos poprvé přijít také děti mladší. „Zákon umožňuje výjimku pro mimořádně nadané děti, zatím nemáme zprávy o tom, že by někdo této možnosti využil, ale uvidíme. Ředitelé škol totiž vyzvou rodiče těchto dětí, aby doložili vyšetření z pedagogicko psychologické poradny o tom, zda je dítě pro školní docházku zralé. Na jeho základě pak rozhodnou,“ popsal postup přijetí dětí mladších dětí Beneš.

Zápis žáků do prvních tříd pro následující školní rok začíná v Netolicích tento pátek. Děti se s rodiči nebo zákonnými zástupci mohou dostavit do školy v Tržní ulici už hodinu po poledni. S sebou si rodiče dětí mají vzít rodný a zápisový list, který obdrží z mateřské školy. Pokud do mateřské školy dítě nechodilo, vyplní zápisový list rodiče až na místě.

Ve Volarech už mají zápisy do prvních tříd za sebou. „Přišlo třiačtyřicet dětí a odkladů bude minimálně. S přehledem otevřeme dvě třídy prvňáků,“ ujistil ředitel volarské základní školy Petr Horálek.

Stejný termín jako ve Vimperku zvolili také Prachatičtí, a to pro všechny školy ve městě. Zápisy se uskuteční první únorový pátek a sobotu. „Máme sice vyhlášku o spádových oblastech, ale rodiče si mohou školu vybrat. Spádovost pak řešíme až ve chvíli, kdy je na některé škole přetlak zájemců, což se nám ale nestává,“ řekla vedoucí odboru školství prachatického MěÚ Růžena Štemberková. Podle jejích slov by mělo k zápisu přijít zhruba sto třicet dětí. Počty ale budou Prachatičtí znát až po ukončení řízení o odkladech, tedy v červnu.