Tam selhali snad všichni kompetentní činitelé, kteří mohli celou záležitost řešit od samého počátku.Případ chlapce, který podle zatím dostupných informací zemřel v souvislosti se závažným onemocněním, je ale o něčem jiném. V jeho případě se rodiče podle všeho snažili dělat všechno možné i nemožné, a nebyl tedy důvod ani ze strany lékaře, školy nebo okolí rodiny něco hlásit, protože, jak se zdá, všichni znali závažnost chlapcova onemocnění.V případě, že by tomu tak nebylo, má ale jak škola, tak především ošetřující lékař povinnost oznámit takové podezření příslušnému odboru sociálních věcí potažmo Policii ČR. Ty by pak vše prošetřily, a to dokonce i na základě anonymního podnětu. „Máme zkušenosti, že pokud dítě delší dobu nechodí do školy, kontaktují nás, aby si ověřili, zda je skutečně na vině zdravotní stav dítěte,“ potvrdila prachatická dětská lékařka Iva Diepoldová.Zodpovědnost ale zůstává na rodičích. „Je pravdou, že pravidelné prohlídky jsou věcí rodičů. Do pěti let mají s dětmi navštěvovat lékaře pravidelně v rámci preventivních prohlídek častěji, pak vždy po dvou letech. Pokud by něco nebylo v pořádku, lékař by na to měl přijít, a to nejpozději při povinném očkování proti žloutence,“ dodala lékařka.