Unikátní sbírka o historii animovaného filmu se nakonec na zámek nevrátí. Expozice byla na Kratochvíli dlouhých pětadvacet let a získala si obrovskou oblibu zejména u dětí.
„S majitelem sbírky jsme jednali a dohodli jsme se, že expozice na zámku zůstane. V pondělí jsme však byli zcela překvapivě informováni, že tato dohoda uzavřená v začátku návštěvní sezony nebude ze strany vlastníka dodržena. Bylo to pro nás zcela nepochopitelné,“ řekl kastelán Vojtěch Troup. Pro zámek tato situace znamená veliké komplikace, jelikož již samozřejmě byla na prohlídku animovaného filmu objednána celá řada dětských zájezdů. „Budeme se snažit, aby tato situace co nejméně narušila provoz zámku,“ pokračoval Vojtěch Troup.
Kratochvíle se nyní bude prezentovat zcela novým způsobem a všichni věříme, že prohlídka bude i nadále nesmírně zajímavá. „V současné době je zpřístupněn kostel a zámecká zahrada. Průvodci na zámku jsou připraveni podávat návštěvníkům podrobné informace o historii i o okolnostech vzniku celého areálu zámku,“ řekl dále kastelán. Zámek je i nadále restaurován. Celý proces změn a náročných oprav je motivován heslem „RENESANCE RENESANCE“, jehož obsahem je rehabilitace jedinečné severoitalské renesanční vily včetně restaurování všech detailů. Záměrem prací je vcítit se do doby hvězdných chvil rožmberského rodu.
Skvělou zprávou pro návštěvníky je, že budou mít jedinečnou příležitost sledovat unikátní restaurátorské postupy. „Od začátku června budou samostatně otevřeny dvě renesanční místnosti, a to Zlatý pokoj a Vladařův pokoj. Zároveň v Horním velkém sále bude zpřístupněna sezonní expozice doby renesance. Návštěvníci uvidí detailně štukové reliéfy a malířskou výzdobu,“ upozorňuje kastelán Vojtěch Troup.
Zámek je nyní přístupný každý den kromě pondělí v době od 9 hodin, poslední prohlídka začíná v 15.30 hodin.