Pokud zastupitelé svůj názor z pracovního zasedání odhlasují na řádném jednání, dojde s posledním školním dnem ke splynutí ZŠ Zlatá stezka pod nástupnickou organizaci ZŠ Národní. Současnou vizí vedení města je, že v budově školy ZŠ Zlatá stezka by sice zůstal první stupeň, ale žáci z druhého stupně by 1. září usedli do lavic v Národní ulici.
„Je třeba říci, že zatím je to většinový názor zastupitelů, nikoli usnesení. Zastupitelům bylo předloženo pět různých variant, mezi nimi například, že stav zůstane stejný jako nyní, ale i varianty redukce jiných škol. Zastupitelé se jednoznačně přiklonili k variantě, která se týká ZŠ Zlatá stezka. Důvod je prostý, jde nám o hospodárnost,“ vysvětlil včera místostarosta Martin Malý.
Podle jeho slov je totiž budova této školy nejstarší, vyžaduje největší finanční investice, a to v desítkách milionů korun. Základní škola má sedm pavilonů a rekonstrukce každého z nich by vyšla na tři až deset milionů korun, podle druhu a velikosti.
I další počty jsou jednoduché, ZŠ Zlatá stezka i Národní mají v nyní obsazenu kapacitu jen o něco málo více než padesát procent.„Jsme si samozřejmě vědomi toho, že se jedná o velice citlivé téma pro pedagogy, rodiče i děti samotné, ale tři plnohodnotně fungující školy prostě v Prachaticích nejsme ze středně i dlouhodobého hlediska schopni udržet. Musíme totiž brát v úvahu i provozní náklady na správu, jako například energie. Nejedná se o jednorázové rozhodnutí, město o tomto kroku jednalo v minulosti už několikrát,“ říká M. Malý.
Pokud dojde ke sloučení, zůstanou prvnímu stupni na Zlaté stezce k dispozici 3 pavilony ze 7. Jedná se o dvoupatrovou budovu, druhý pavilon a protější prostory, kde je i tělocvična. „S tím, že první stupeň zůstane, opravdu počítáme. Odpovídá tomu fakt, že do této školy a okolí chceme investovat jen letos milion korun, a to na doskočiště a atletickou dráhu,“ upozorňuje Martin Malý. První stupeň chce radnice v této oblasti udržet i pro spádovost. „Nechceme, aby malí školáčci museli chodit přes celé město. Jsme ale přesvědčeni o tom, že děti z druhého stupně zvládnou chodit do školy i dál od svého bydliště,“ říká Malý.
Proč zastupitelé jednají o tomto kroku v tuto chvíli a materiály pro ně odbor kultury, školství a cestovního ruchu připravuje už na nejbližší jednání zastupitelstva, je podle slov Martina Malého také zřejmý. „Chceme, aby v případě, že zastupitelé sloučení schválí, začaly děti chodit do Národní ulice už s novým školním rokem. Schvalovat to na konci roku a s dalším školním teprve opatření uvést v praxi, je prodlužování nejistoty všech. Rodičů, dětí i samotných pedagogů,“ vysvětluje.
Ani s vyřešením vedení školy nebude mít radnice problém. Současná ředitelka ZŠ Zlatá stezka na svou funkci ještě před tímto rozhodnutím abdikovala.
Včera večer se uskutečnila schůzka rodičů, vedení školy a města. Další informace přineseme v zítřejším vydání Prachatického deníku.