Ten na Českokrumlovsku a Prachaticku pořádá Bfz vzdělávací akademie České Budějovice, a to ve spolupráci s příslušnými úřady práce.
„Kurz je realizován za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Pracovní příležitosti pro všechny. Vstupními předpoklady pro uchazeče bylo dotažení sedmnácti let věku, dokončené základní, případně středoškolské vzdělání a lékařsky doložená zpráva o zdravotní způsobilosti pro výkon profese,“ vysvětlila projektová manažerka Bfz Ivana Kadochová.
Účastníci kurzu, který trvá od března do 11. června letošního roku, se naučí zvládat práce související s ošetřováním a údržbou rostlin, keřů a stromů, jejich předpěstění, hnojení, rozmnožování a ochranu rostlin před škůdci. Absolventi jsou schopni pod vedením nadřízeného vykonávat práce v zahradnickém provozu a mohou se uplatnit při tvorbě a údržbě životního prostředí.
„Rovněž mohou pracovat v obchodě se zahradnickými produkty,“ poznamenala Ivana Kadochová.
Kurz je rozdělen na dvě části, a to teoretickou v rozsahu devadesáti hodin a praktickou, která trvá více než čtyři sta hodin. Ukončen je závěrečnými zkouškami.
Prachatičtí na teoretickou část dojížděli do Českých Budějovic, praktickou část pak vykonávají v místním zahradnictví.