Z peněz chtěli zakoupit jednak travní sekačku pro výbavu sportovního klubu, druhou dotaci chtěli získat na pořádání mezinárodního turnaje v kopané.
„Dne 30. června se v Záblatí uskuteční mezinárodní fotbalový turnaj čtyř Záblatí. Zástupci obcí se jménem Záblatí do obce zavítají jednak ze Slovenska, Polska, Moravy a samozřejmě nebudou chybět ani domácí,“ upřesnil starosta.
Místo dobré zprávy o příslibu peněžních prostředků obdrželi Záblatští z kraje zamítavé stanovisko.
„I přesto se turnaj rozhodně uskuteční, už jen proto, že se u nás sejdou hráči z několika různých obcí, a také proto, že turnaj má dlouholetou tradici,“ uvedl Vladimír Klabouch s tím, že by byla škoda tuto sportovní akci nepořádat, proto rozpočet akce bude z části kryt rozpočtem obecním a z velké části sponzorskými dary.