Nicméně navýšení není zase až tak drastické a pohybuje se kolem dvou korun, což je přibližně třetinový nárůst oproti ceně, kterou schválila rada města v roce 2009. Vůbec poprvé za poslední roky o ceně vodného a stočného pro následující období nerozhodovala rada města, ale všech patnáct zastupitelů, kterým kalkulaci a návrh na cenu vody pro rok 2011 předložili zástupci provozovatele společnosti ČEVAK. Jejich návrh zněl na 22,22 koruny vodného a 29,96 koruny stočného včetně daně z přidané hodnoty. „Projevuje se, že čím více šetříme, tím víc musíme mít vodu dražší. Jestliže jsme v roce 2004 prodávali 180 tisíc kubíků vody, tak nyní je to 159 plánovaných a pro příští rok je v plánu prodeje 147 tisíc kubíků. Z čísel je patrné, že spotřeba vody má u nás sestupnou tendenci a v příštích letech tomu nebude jinak, takže se není moc o čem bavit,“ neodpustil si poznámku zastupitel František Krátký, který patří k pravidelným kritikům ceny vodného a stočného ve Volarech. Ty totiž využívají vlastní zdroje pitné vody s minimálními náklady na její úpravu. Proč a jaký je rozdíl mezi obcemi, které využívají jako zdroj pitné vody vodárenskou soustavu a nebo místní zdroje, vysvětlil za ČEVAK Jan Mahdal. „Pokud se využívá místní zdroj, je to v případě Volar řádově 3,15 koruny, v případě vody ze soustavy je to 13,7 koruny, což je rozdíl řádově deset korun. Veškeré ostatní náklady v rámci údržby sítě jsou naprosto stejné, jako ve městě, které je připojeno na dálkovou soustavu. Ve městech pak činí vodné zhruba třicet korun a ve Volarech 20,20 koruny bez DPH, takže pokud by Volary byly napojeny na vodárenskou soustavu, zvýšila by se cena na zhruba třicet korun. Například České Budějovice mají 33 koruny bez daně. V budoucnosti je předpoklad, že voda ze soustavy zůstane stejná a křivka nárůstu ceny vody bude nižší než v případě místních zdrojů. Je předpoklad, že bude stoupat na pět až osm korun v nákupu. Koresponduje to se zmenšující se vydatností místních zdrojů,“ vysvětlil Mahdal. Zastupitelé diskutovali i o výši nájemného, které provozovatel odvádí městu. To zůstává i pro příští rok 2,18 milionu korun. Pokud by mělo dojít k jeho navýšení, mělo by to podle zástupkyně ČEVAKu Lucie Součkové přímý dopad do ceny vody. „Nárůst ceny ve Volarech je způsoben především proto, že klesá fakturace odebraných metrů krychlových vody. Snažili jsme se adekvátně ponížit náklady, ale nelze snižovat všechny náklady jedna k jedné tak, jak klesá spotřeba. Podle smlouvy máme nárok na 9 procent zisku. Z kalkulačního zisku vychází zisk v příštím roce nižší než v letošním, takže navýšení ceny rozhodně nejde do příjmů společnosti ČEVAK, ale je to způsobeno poklesem fakturovaných kubíků,“ doplnila Součková. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili cenu vodného a stočného pro rok 2011 ve výši 52,18 koruny včetně DPH. Pokud by město, které je ze zákona povinno tvořit prostředky na pravidelnou obnovu svého vodohospodářského majetku, chtělo na obnovu získat prostředky výhradně z ceny vodného a stočného, pak by muselo schválit cenu za vodu ve Volarech ve výši kolem 75 až 78 korun za kubík vody tak, aby se podařilo ročně vytvořit rezervu kolem pěti milionů korun.