Téměř čtyři sta fotografií, které představí Vimperk v proměnách času, se v těchto dnech instaluje ve dvou místnostech vimperského muzea. Oproti velice úspěšné výstavě, kterou muzeum uspořádalo před několika lety a na které vystavovalo staré snímky Vimperka, se však přece jenom ta právě připravovaná poněkud liší.
„Jak napovídá název, chtěli jsme představit Vimperk v proměnách, tedy budou zde fotografie staré, ta nejstarší pochází až z doby kolem roku 1880, fotografie z padesátých či šedesátých let minulého století a na dokreslení i záběry současné,“ uvedla výstavu vedoucí muzea Milena Sovová.
Na financování výstavy se podílel nejenom Národní Park Šumava, pod který muzeum patří, ale rovnocenným dílem i město Vimperk a velice vydatně pomohl i grant Jihočeského kraje. „Část, asi třetina exponátů, pochází ze sbírek muzea. Zbytek velice ochotně a bez finančních nároků zapůjčilo na dvacet organizací i soukromých sběratelů a část pochází i ze sbírek z Heitmatsammulung Stadt Winterberg ve Freyungu,“ zmínila původ exponátů Milena Smolová.
Díky omezené kapacitě výstavní plochy se jedním z hlavním problémů stal výběr toho, co vystaveno bude a co se mezi exponáty již nedostane. „Sice se nám podařilo shromáždit několik set fotografií, ale u mnoha bylo potřeba určit o co vlastně jde a tady se stal neocenitelným pomocníkem vimperský sběratel starých pohlednic Roman Hajník. Přesto se nepodařilo všechny snímky identifikovat a doufáme, že někdo z návštěvníků nám s tím pomůže,“ uzavřela pozvánku na výstavu, kterou již tuto sobotu úderem 15. hodiny otevře slavnostní vernisáž.