Oproti předchozímu uspořádání seznamuje návštěvníky nejenom se životem šumavské fauny, ale prostřednictvím malého dřevěného srubu a s pomocí dalších exponátů i se životem dřevařů v dobách dávné minulých.
Zásadní přeměnu zaznamenala i snad jediná zachovalá část předchozí expozice, dioramata představující život šumavské zvířeny, kam se za sklo přestěhoval i dosud snad nejoblíbenější exponát, vycpaný medvěd a které výrazně evokuje prostředí lesa zasaženého kůrovcovou kalamitou.
„Expozice o přírodě odpovídá hravou formou na otázky týkající se chráněných přírodních území na Šumavě. Z exponátů a stylových dřevěných tabulí se návštěvník dozví, proč jsou nejcennější přírodní lokality zahrnuty do kategorie zvláště chráněných území jako je národní park nebo Natura 2000,“ představil expozici jeden z jejich autorů Vladimír Vlk. Přírodovědnou a ekologickou část muzea doplňuje nabídka vybraných filmů z MFF Ekofilm a pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny populární filmy Václava Chaloupka Vydrýsek či Méďové.
V dalších sálech vimperského muzea můžou návštěvníci obdivovat tradici šumavského sklářství, vimperského knihtisku, výstavu samurajských mečů či například na fotografiích zachycenou proměnu samotného města.