Novou vyhlášku ale zastupitelé schválili letos v lednu. „Reagujeme tím na legislativní změny, především na nový daňový řád,“ zdůvodnil zastupitelům starosta Prachatic Martin Malý s tím, že poplatky zůstávají ve stejné výši už třetím rokem.

Jeden z nejdůležitějších poplatků je ten za odpad. Z toho město ročně získá od svých obyvatel zhruba pět a půl milionu korun. Podle objemu finančních prostředků pak následuje poplatek za zábor veřejného prostranství a poplatek za psy. „V této vyhlášce nejsou správní poplatky, se kterými se lidé setkávají při platbě za některé služby, jako je poplatek za vydání občanského průkazu nebo řidičského průkazu. Vloni za ně město vybralo 5,7 milionu korun. Výše těchto poplatků je dána zákonem, který nemá zpravidla možnost zastupitelstvo ovlivnit,“ dodal Martin Malý.

Pokud jde o poplatky za psy, městská policie při kontrolách zjistila, že většina psů je evidována, ale stává se i to, že na jiném místě, což ovlivní výši poplatku. I tak ale každý z majitelů psů obdrží na městské policii sáčky na psí exkrementy. Ale ani to mnohdy nestačí a především v zimě a na jaře je město poseto nepříliš vábně vypadajícími hromádkami exkrementů.

Technické služby Prachatice v současné době zjišťují možnost pořízení vysavače na psí exkrementy a drobné odpadky, zpracovávají kalkulaci nákladů na pořízení a provoz tohoto zařízení. „O jeho nákupu, stejně jako o jeho případném provozu budeme teprve rozhodovat,“ dodal.

Městská policie kontrolu pejskařů provádí, nicméně dokazování tohoto nešvaru je velice komplikované. „Při provádění v přítomnosti strážníka nebo na jeho dohled většina pejskařů po svém psu uklidí,“ zkonstatoval Malý. S ohledem na velikost města nemůže být dvoučlenná hlídka městské policie na všech místech a provádět kontrolu každého psa a jeho majitele. „Pokud se občanům tato situace nelíbí, je nutná určitá spolupráce s městskou policií, upozornění na tyto skutečnosti a potvrzení svědeckou výpovědí,“ doporučil starosta města jeho obyvatelům.