Lidé zde mohou získat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Velikou výhodou je, že tyto dokumenty lze získat na počkání. Cena za tuto službu je padesát korun za jednu stránku rejstříku. Pouze u katastru nemovitostí stojí první strana 100 korun.