Prachatice – Městská rada zvýšila skokově nájemné v bytech ve vlastnictví města o více než 50 procent, a to k 1. lednu roku 2010.
Jedním z hlavních důvodu a argumentů se stala starost o naplnění městské pokladny, tedy finančního zdroje rozpočtu města. Na jedné straně stojí bohulibé úsilí zachovat pozitivní městský finanční plán, přestože má „bytový fond“ již při stávající výši nájemného z městských bytů dostatek financí na opravy i samotný rozvoj bytového fondu města.
V protiváze hájí své pozice a finanční zdroje městští nájemníci, z jejichž peněženek na základě smluvního ujednání vybírá a nadále bude vybírat Městská správa domů a bytů s.r.o. nájemné.
Proč tedy zvyšovat více než o 50 procent nájemné, když lze jen správně a hospodárně využít a zhodnotit dosud získávané finanční prostředky?
Poměrně rychlá stratifikace společnosti na základě majetku a peněžní hotovosti se nastartovala po roce 1989, a proto musíme počítat s nájemníky v městských bytech, kteří mají „hluboko do kapsy“.
Finanční příjmy jednotlivce nebo rodiny nestačí na pokrytí veškerých výdajů včetně bydlení.
Město Prachatice by mělo sehrávat velmi významnou úlohu garanta svých obyvatel a nemělo by jednotlivým skupinám, závislým na zapůjčeném městském majetku, ztrpčovat život. Město by mělo vstřícně vykročit k svému občanovi a nabídnout mu naopak pomocnou ruku a porozumění se snahou řešit stávající situaci ku prospěchu obou zainteresovaných stran, a to především ve formě uhraditelného nájemného. Propachtované městské byty by se neměly stát finančně nedosažitelným bytovým komfortem pro občany města, kterým prozatím slouží jako jejich domov za odváděné nájemné.
Dovolím si připomenout zákon č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, především jeho § 2 odst.(2): „Obec pečuje… o potřeby svých občanů…“. Obec velmi dobře funguje jako výběrčí nájemného v bytech, vodného a stočného, daní z nemovitostí, poplatku za likvidaci komunálního odpadu atd., ale stará se tím o své občany? Vždyť původ slova starosta, tkví právě v péči o ostatní. Zda-li platí v Prachaticích onen slovanský původ slova starosta, posuďte sami.
Je mým velkým přáním, aby se opět naplnil pradávný význam slova a lidé, kteří potřebují pomoc od svého města, aby ji dostali a mohli důstojně zvládnout krizovou situaci ohledně městského nájemného.

RNDr. Jana Krejsová, zastupitelka města Prachatice