Dalším cílem bylo umožnit z vybraného nájemného obcím, městům a soukromým majitelům investovat do oprav, rekonstrukcí a třeba zateplení bytového fondu, který je často zanedbaný a nízké nájemné tyto investice neumožňovalo. Nezapomeňme, že zrušení regulace požaduje Evropské unie a stále ČR hrozí miliardové sankce z vyvolaných arbitráží. Město Prachatice v minulosti postupovalo a letošním roce koná přesně podle tohoto zákona. Postupně během několika let zvyšujeme nájemné v obecních bytech. Deregulace končí ve většině měst v roce 2010 mimo Prahy, statutárních měst a měst Středočeského kraje, kde se termín prodloužil do roku 2012. Pro příští rok zákon stanovuje maximální nájemné pro města velikosti Prachatic / 10-50 tisíc obyvatel / na úroveň 53, 49 Kč/ m2. Máme taktéž zlevněné nájemné pro byty horší kategorie. Takto jsme řádně, dle zákona informovali nájemníky příslušných městských bytů, kterých se postupná deregulace týká. Připomínám, že běžné tzv. tržní nájemné v našem městě, které musí platit stovky rodin se pohybuje v rozmezí 80-120 Kč/m2. Ve městě Prachatice je asi 4 500 bytů včetně obytných domů a z tohoto množství vlastní samotné město asi 1 400 bytů, zbylou daleko větší skupinu tvoří družstevní nebo soukromé byty a domy.
Ze zmiňovaných 1 400 městských bytů máme přibližně 300 sociálních bytů postavených se státní dotací nebo jsou to domy s pečovatelskou službou. Zde se regulovaný nájem pohybuje od 17 Kč/m2 až po 34 Kč/m2. Rozdíl nájemného je dám mírou nesmyslnosti tehdy vymyšlené dotace. Dále vlastníme desítky bytů, kde se již platí neregulovaný nájem a zbývající množství asi 900 bytů jsou byty s regulovaným nájmem, který chceme zvednout na zmiňovanou, zákonem umožněnou hranici. Z vybraného nájemného budeme v příštím roce daleko více opravovat a investovat.
Zvyšování nájemného mi nedělá radost, protože se dotkne nejenom nějaké paní Evy Novotné, ale i mnoha mých příbuzných a stovek lidí, kterých si vážím. Máme přiměřené množství sociálních bytů a celou dobu se snažíme pomáhat těm, kteří si to skutečně zaslouží. Směňování bytů umožňujeme a vítáme. Pro tento účel jsme již dávno zřídili speciální upoutávku na webových stránkách. Stát měsíčně vyplácí obrovské částky v rámci Příspěvku na bydlení a Doplatku na bydlení. Nad adresností těchto peněz někdy skutečně kroutím hlavou, protože tuším, že by skutečnou pomoc často potřebovali úplně jiné rodiny.
Jsme zastupitelé všech občanů města Prachatice. Nejenom těch, kteří bydlí v regulovaných obecních bytech, ale i těch kteří splácí hypotéky, stavební spoření nebo platí tržní nájemné.
Těchto občanů je ve městě daleko více a nejsou to zdaleka žádní boháči. Jaké výhody a slevy máme připravené pro ně? Až se tato, většinou mlčící většina jednou ozve a začne se organizovat, tak se do sálu Národního domu opravdu nevejdeme. Spravedlivé podmínky pro všechny, transparentnost a pomoc skutečně potřebným má pro mě velkou hodnotu. Proto asi musím unést i to, že mě někteří lidé lidsky zklamali nebo mě neustále urážejí.

Ing. Jan Bauer, starosta města Prachatice