„Sice je k jejich přidělování přistupováno skutečně zodpovědně, ale s nadsázkou lze říci, že za chvíli na sídlišti normální člověk nezaparkuje. Mnohdy je označené parkovací místo prázdné, přesto si tam nikdo jiný nemůže zaparkovat. Je samozřejmě otázkou, jak a nakolik musí být žadatel postižen, aby měl nárok na vyhrazené parkovací místo rovnou pod okny domu, kde bydlí. Na druhou stranu je někdy i postižený někdo jiný, než kdo má vyhrazeno parkovací místo,“ shrnul Pavel Trnka a současně se přimlouval, aby vyhrazená parkovací místa nepřibývala velkou měrou. To, co se ale na první pohled z počtu schválených žádostí jeví jako rozrůstající se les dopravních značek u vyhrazených parkovacích míst, je podle starostky Volar Martiny Pospíšilové ale jen prostá obměna. „Vyhrazená parkovací místa se žadatelům schvalují na dobu určitou dvou let. To, že jsme v poslední době na radě města přijímali více usnesení schvalujících vyhrazení parkovacích míst, není nic jiného, než že žadatelům končí právě ona dvouletá lhůta. K původně vyhrazeným parkovacím místům jsme za uplynulé období od schválení nové obecně závazné vyhlášky přidali pouze tři nová místa,“ ubezpečila starostka Martina Pospíšilová. Odůvodněnost požadavku na vyhrazené parkovací místo prověřuje odbor investic a majetku MěÚ Volary. „Ten zjišťuje jak u nových žádostí, tak u těch opakovaných, zda skutečně trvá ten zdravotní stav, kvůli kterému člověk o vyhrazené parkovací místo žádá. Jsme si samozřejmě vědomi nedostatku parkovacích míst, takže máme k dispozici přesnou mapu s počty parkovacích míst ve městě. Je pravda, že v sídlišti už skutečně další volná místa nejsou,“ dodala. Podle slov radního Romana Kozáka je ve dvou nejobydlenějších lokalitách ve Volarech celkem 237 parkovacích míst pro 45 panelových domů se 656 byty. „Z uvedeného celkového počtu je vyhrazených parkovacích míst jen šestnáct,“ doplnil Kozák.