Šlo o šikanu?

Praktický lékař a provozovatel lékařské pohotovosti totiž nebyl dosud obviněn a v případu figurují další dva lékaři na Prachaticku. Alespoň to říkají revize před dvěma a půl roky. VZP tvrdí, že událost těžko může mít souvislost s trestním oznámením a že sebebevraždu muselo spustit něco jiného. „Věc je stará rok a půl, kdy jsme podali trestní oznámení,“ řekl Deníku zdroj z VZP. Údajně šlo o sto padesát tisíc korun a na tyto peníze měl být s Bohumírem Doulem připraven splátkový kalendář. Přitom tahle suma je zřejmě jen zlomek té, kterou si lékař údajně neoprávněně účtoval. „Zvládáme kontrolovat tak desetinu procent úkonů. A jen to, co zjistíme při kontrole jako neoprávněné vymáháme zpět,“ řekl zdroj.

Podle kolegů tragicky zesnulého lékaře však šlo o šikanu ze strany VZP. „Není pravda, že falešně vykazoval výkony. Všechno to začalo před dvěma roky, kdy vyhrál výběrové řízení na dopravu nemocných pro okres Prachatice. Pojišťovna ale dala smlouvu záchranné službě, která byla v řízení až na pátém místě,“ upřesňuje možné důvody jeho kolega MUDr. Stanislav Masný ze Strašína.

Zkrat? Nikoliv!

„Hančo, zítra se všechno rozhodne a uvidíte, že se budete mít všichni dobře.“ S těmito slovy se rozloučil v úterý odpoledne praktický lékař Bohumír Doul s jednou ze svých sestřiček v sušické ordinaci, Hanou Harantovou. O den později se v jedné z kanceláří prachatické pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny zastřelil.

Podle Hany Harantové se rozhodně nejednalo o žádné zkratovité jednání. „Byl to silný člověk. Každopádně musel mít své jednání předem promyšlené,“ vysvětluje mladá žena, která v sušické ordinaci pracuje třetím rokem. Na lékaře v dobrém vzpomínají i jeho pacienti. Kdokoliv z nich potřeboval pomoci, byl ochoten sednout do auta a za svým pacientem přijet. „Byl to doktor srdcem i duší,“ shodují se.

Se žádostí o pomoc se na něj obraceli i organizátoři nejrůznějších sportovních podniků. Například pravidelně vypomáhal jako lékař při Rally Agropa, která se bohužel letos pojede bez jeho dohledu.

Podle Harantové je jednání VZP vytržené z kontextu. Policie se totiž domnívá, že by tragédie mohla souviset s podvody jihočeských lékařů, na které si VZP stěžovala. Doul ale jen ošetřoval pacienty dál i přesto, že každý měsíc překročil pojišťovnou stanovený strop. „Penalizovali jej za tento postup a on se chtěl bránit. Dokonce tvrdil, že dá VZP k soudu,“ říká Harantová.

Svůj slib už ale lékař nesplní. „Věděl, že s tímto systémem ve zdravotnictví to nejde, proto problém řešil tak drastickým způsobem. Pro mě ale navždy zůstane lékařem, který dělal jen to dobré pro všechny lidi,“ poznamenala s pláčem v hlase Hana Harantová.

Měl vrátit 155 tisíc

Všeobecná zdravotní pojišťovna ústy své tiskové mluvčí Jany Víškové vyjádřila lítost. „Skutečnou příčinu tragické události neznáme. Na pobočku v Prachaticích přišel doktor Doul bez ohlášení a sebevraždu spáchal, aniž by proběhlo jakékoliv jednání. Navíc jeho případ prachatická pobočka řeší už několik let, není tedy ničím novým,“ řekla Víšková.

Trestní oznámení podala VZP už v listopadu roku 2005. Kontroly výkazů péče poskytované lékaři v jeho ordinacích totiž odhalily nesrovnalosti. Počty neoprávněně účtovaných bodů se pohybovaly v řádech milionů, což představuje řádově sta tisíce korun. “VZP tak měla vážné podezření, že došlo k podvodu, případně ke spáchání jiného tresného činu, ať už úmyslného nebo neúmyslného,“ vysvětlila s tím, že ekonomický dopad nebyl pro MUDr. Doula natolik dramatický, aby vysvětloval tak tragické řešení. „Za poslední tři mu zbývalo vrátit 155 tisí korun z původně vyměřených 663 tisíc. Zbylé peníze už uhradil dříve,“ uvedla.

Názor kolegy, lékaře Ivana Koláře, i on hledá důvody, proč

Bohumír Doul ukončil život sebevraždou v budově VZP

Zdíkov - Následující slova píši pod dojmem tragické události. Život si vzal až dosud zdravý a úspěšný lékař, člověk, kterého jsem osobně znal již od roku 1976, kdy přišel jako čerstvě promovaný lékař stážovat na interní oddělení Vojenské nemocnice v Plzni, kde jsem v té době absolvoval svou základní vojenskou službu jako sekundární lékař. To ale není tím hlavním důvodem, proč píši tyto řádky. Hlavním důvodem jsou okolnosti, za kterých k této nanejvýš smutné události došlo.

Je podle mého soudu alarmující, když k takové tragédii dojde přímo při jednání na půdě územního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny. Očekával bych, že smluvní partneři by měli mít společný zájem najít společnou řeč i při řešení případných problémů, ať již je způsobila ta či ona strana. Tuto snahu však ze strany VZP postrádám a to mluvím i z vlastní zkušenosti.

V posledních, zhruba dvou letech se územní pracoviště VZP v Prachaticích prezentuje spíše ekonomickými sankcemi a snahou kriminalizovat některé své partnery. Pokud by šlo o tento jeden, byť nejtragičtější případ, mohl bych se domnívat, že jde o náhodu, ale pokud vím, běží, respektive běžely,takové případy ještě čtyři.

Jsem dalek toho tvrdit, že lékař je zásadně nevinnou obětí a zdravotní pojišťovna je zásadně jediným viníkem. Jsem přesvědčen, že bychom těžko hledali člověka a tedy i lékaře bez chyb a omylů. Tím spíše, že hlavním posláním doktora je úspěšně léčit a problematiku administrativy, speciálně výkaznictví, ponecháváme často poněkud stranou, bohužel. Jsem však přesvědčen i o tom, že k řadě problémů by nedošlo vůbec nebo by nebyly zdaleka takové, aby mělo smysl se nad nimi zastřelit, kdyby VZP komunikovala a včas upozornila, že s tím či oním není spokojena. Nemohlo by pak dojít k případu, kdy i já byl kriminalizován za činnost v období, kdy jsem byl adresátem celé série pochvalných dopisů za účelné vynakládání finančních prostředků na léčbu svých pacientů. Že v tomto ohledu není ve VZP něco v pořádku mohu doložit i tím, že jsem dostal pochvalný dopis uvedeného znění i v době, kdy na mě pojišťovna již dávno podala trestní oznámení.

Jsem přesvědčen, že z této tragedie by mělo vzejít obecnější poučení – vztah lékaře a zdravotní pojišťovny je evidentně asymetrický. Ví o něm jak lékaři, tak i pojišťovny a je smutným faktem, že někteří odpovědní pracovníci, v tomto případě územního pracoviště Prachatice, této asymetrie využívají k silovému prosazení svých vizí. Nastal zřejmě čas k zamyšlení, myslím zejména na straně VZP, jak zbavit vzájemné partnerské vztahy apriorní nedůvěry a podezírání. Podle mého názoru je ochota ke spolupráci a vzájemná důvěra nutným předpokladem k udržení stávajícího rozsahu a kvality zdravotní péče. Jsem přesvědčen i o tom, že většina z nás lékařů chápe, že zdravotní pojišťovny musí a budou sledovat ekonomická kritéria a budou se bránit růstu výdajů. Ale hlavním podnětem k dosažení trvale udržitelné hladiny výdajů na zdravotní péči by neměl být jen strach lékaře před nedozírnými následky, pokud něco, v dobré víře, pacientovi předepíše nebo si vyžádá jeho další vyšetření a nevejde se pak do ex post stanovených kritérií. V době, kdy se rozhoduji o podání konrétního léku nebo rozhoduji o potřebném vyšetření, jsem vázán lékařskou přísahou a riziko, že předpis nebo vyšetření později VZP zhodnotí jako nadlimitní nebo nadbytečné, musím podstoupit ze zákona. To, že pojištovna bude pak požadovat na lékaři finanční náhradu za takto předepsaný a primárně uhrazený lék nebo doporučené a primárně uhrazené vyšetření, sanitní převoz a podobně, je podle zdravotní pojišťovny správné. Podle mého názoru jde o naprostý nesmysl, protože o event. správnosti postupu lékaře, zvláště když byl úspěšný, lze diskutovat ihned, ale ne zpětně po několika letech. Pokud totiž lékař pochybil a poškodil pacienta, je zde v jeho osobě jasný důkaz. Pokud však postupoval správně a nemoc odezněla, dokládá se správnost postupu již obtížněji a pokud u orgánů pojišťovny chybí ochota k diskusi, je to prakticky nemožné. Vždy je možné tvrdit, že pacient by se uzdravil i bez toho či onoho léku nebo pomocného vyšetření. Chtěl bych na tomto místě připomenout, že tyto praktiky by měly zajímat zejména pacienty. Pokud se totiž takovéto praktiky stanou běžnou praxí, pak ten, kdo riskuje nejvíc, je pacient, resp. jeho zdraví. Lékař je na tom o dost lépe – riskuje jen finanční postih a v horším případě i trestní stíhání, má však stále možnost se vyvinit. Pacient je na tom podstatně hůře, zdraví má jen jedno a když odejde, návrat nebývá lehký ne-li nemožný.

Nakonec nezbývá než si přát, aby zainteresovaná obec, zdravotní pojišťovny i orgány státní správy nalezly to nejlepší řešení pro pacienty a zaměstnance místního zdravotníckého zařízení, se snahou udržet v obci a příslušném regionu, stavající dostupnost, rozsah i kvalitu zdravotní péče.

Čin svého kolegy rozhodně neschvaluji, ale dovedu jej i ze své osobní zkušenosti pochopit.

Rodině a přátelům zesnulého lékaře přeji upřímnou soustrast.