Zpěv tady ale zapustil kořeny už v padesátých letech. U zrodu byla dnes již zasloužilá sbormistryně Eva Dudková.
Z malého a neznámého sboru je tak v současné době těleso uznávané nejen po celé České republice. Aby se ale sbor dostal tam, kde je dnes, stálo to Evu Dudkovou a její spolupracovnice mnoho práce. „Jde o ženu, která se v této oblasti pohybovala a stále pohybuje mnoho let. Evu Dudkovou zná každý, kdo se alespoň malinko vyzná v hudebním světě. A to se nejedná jen o Českou republiku, její jméno přesahuje i hranice našeho státu,“ představila kolegyni jedna ze současných sbormistryň Petra Sklářová.
Mezi repertoár prvních Vrabčáků patřily především lidové písně. Ty jsou z úst mladých zpěváků slyšet i dnes, ale už v menší míře. To souvisí s proměnami, které se ve sboru za dobu jeho existence uskutečnily. Podle slov Petry Sklářové se do sboru vneslo nové vidění. „Protože dnes zájem o zpěv už upadá, rozhodly jsme se s kolegyní zčásti změnit náš repertoár. Zpíváme proto písně modernějšího charakteru, které ovšem neztrácejí dětský nádech. Učíme se tak skladby nejen našich, ale i světových autorů,“ upřesnila sbormistryně.
Sbor sice prošel mnoha změnami, to ale neovlivnilo jeho kvalitu, protože se už několik let na soutěžích dětských sborů, umisťuje na předních místech.
Netoličtí si jejich vystoupení mohou vychutnat několikrát za rok. Své pěvecké přednosti ale předvádí i v jiných koutech České republiky, například v Uničově nebo Českém Krumlově.
Netoličtí Vrabčáci dostali i možnost, zazpívat v hlavním městě Chorvatska. A jak takový výlet prožívaly děti? O tom jedna z účastnic: „Tak krásný, čistý vrabčácký hlas, který učaroval jak kolemjdoucím na pláži, kde jsme se rozezpívávali, tak divákům na koncertě v Záhřebu, dlouho nikde nebyl slyšet. Všechny vzpomínky z pobytu v Chorvatsku se nám zaryjí do paměti,“ vzpomínala Kristýna Sklářová z deváté třídy.
Aby Vrabčáci v letních měsících nelenili, pravidelně jezdí na týdenní soustředění, kde pilují zpěv. „Především se připravujeme na následující školní rok, a tak zkoušíme písně i zcela nové,“ upřesnila sbormistryně. A jak sama říká, vyplatí se jim to. Vrabčáci před dvěma lety dostali jedinečnou nabídku, a to zazpívat při rozsvěcování vánočního stromu před budovou televize Nova na Barrandově. „Byla to nabídka, která se neodmítá. Pro mnohé z nás ale nebylo lehké soustředit se na zpěv, když okolo nás chodilo tolik známých tváří,“ vzpomínala sbormistryně.
Pokud se píše o Vrabčácích, nesmí se opomenout fakt, že nejde jen o jednu skupinu. „Než se děti dostanou mezi Vrabčáky, musejí projít přípravným sborem Berušek. Po tom, co vychodí základní školu, se pro ně cesta také neuzavírá. Když se rozhodnou ve zpěvu pokračovat, máme i komorní sbor Bel Canto,“ upřesnila Petra Sklářová a závěrem dodala, že nejdůležitější u zpěvu je to, aby děti bavil a našly v něm zalíbení. Netoličtí Vrabčáci své posluchače určitě potěší i letos, kdy se už například připravují na tradiční květnový koncert k svátku matek nebo také přátelský koncert s milevským dětským pěveckým sborem