„Mimo to jsou hotovy základní roviny budoucích tenisových kurtů a stavba je momentálně zazimována. V současné době žádá dodavatelská firma o stavební povolení na objekt supermarketu. Pokud se týká tenisových kurtů, máme informace, že je podepsána smlouva se špičkovou českou firmou, která bude provádět rekonstrukci antukových kurtů a smlouva je termínově stanovena na první jarní měsíce,“ uvedl starosta Dvořák.

Výstavba tenisových kurtů a rozšíření komunikace pro napojení příjezdové cesty a chodníků byly podmínkou pro následnou stavbu supermarketu. Přístup k supermarketu při budování komunikací částečně omezí dopravu v Sušické ulici. „Termínově je dáno vše podle realizace vlastního supermarketu. Ten by měl být otevřen v polovině letošního roku. Znamená to, že na jaře začnou terénní úpravy rozšířením Sušické ulice o jeden pruh a stavbou křižovatky. Stavební povolení je vydáno, takže předpokládám, že se začne co nejrychleji,“ dodal Dvořák s tím, že podle dodavatelské firmy by přístupové komunikace, tenisové kurty, parkoviště a supermarket měly být hotovy v polovině letošního roku.

Do budoucna by se mělo stát vlastníkem tenisových kurtů město Vimperk. To momentálně prostřednictvím servisní organizace STARZ provádí správu a údržbu celého letního sportovního areálu na základě mandátní smlouvy uzavřené s TJ Šumavan. Tento stav by měl trvat zhruba pět let. „Město vkládá do údržby zhruba 750 tisíc korun ročně a po uplynutí stanovené doby bychom měli převzít celý areál. Domníváme se, že do budoucna totiž není tělovýchovná jednota schopna se o areál rozvojově starat,“ uzavřel starosta Dvořák.