„Projekt byl realizován díky nadšení učitelů tělesné výchovy, rodičů a podpory vedení školy,“ uvedla Jaroslava Hrdinková, která se největší měrou o tento projekt zasloužila.

Prostřednictvím sponzorských darů bylo získáno skoro čtyřicet tisíc korun, uspořádáním jarního bálu více než patnáct a půl tisíce, další finance poskytl Krajský úřad Jihočeského kraje a město Vimperk. Celkově bylo na tento projekt nashromážděno bezmála sto padesát tisíc korun.

„Věříme, že díky nové pohybové aktivitě získáme zájem studentů a veřejnosti o tento zajímavý sport a tělovýchovné aktivity vůbec,“ doplnila ředitelka školy Eva Piherová.

Kromě zástupců školy stěnu slavnostně otevřeli i starosta Vimperka Pavel Dvořák s místostarostou Petráškem. "Přáním nás všech je, aby tuto stěnu využívaly nejen děti ze školy, ale i veřejnost," znělo jedním dechem a Jaroslava Hrdinková dodala: "A nyní více takových projektů, což takhle atletický stadion."