Výsledkem má být větší využití ze strany škol a snadnější přístup k dotačním financím. O tom Deník informoval již před několika dny.

„Předložili jsme jasný a srozumitelný návrh. Musím říci, že je pro nás nepřijatelná varianta, kdy areál vlastní TJ a město dává peníze na spolufinancování projektů. Jednak to ani není možné a za druhé chceme mít přehled o tom, kam peníze jdou,“ připomněl aktivitu radnice starosta Pavel Dvořák.

A jak se k celé záležitosti staví školy či samotní sportovci? Ředitelka ZŠ TGM Dagmar Rückerová by změnu přivítala. „Hovoříme o tom již šest let. Areál není z hlediska bezpečnosti v takovém stavu, abychom jej mohli dostatečně využívat a tělovýchova nemá síly to dát dohromady,“ potvrdila Dagmar Rückerová.

Ředitelka vimperského gymnázia a střední odborné školy ekonomické s ní souhlasí a variantu, že by areál spravovala radnice, rovněž hodnotí jako optimální. Její kolega Lubomír Pichler, ředitel Střední školy Vimperk, tuto variantu vidí rovněž jako schůdnou a řešící některé problémy. Ani ředitel druhé vimperské základky Zdeněk Říha není proti a návrh se mu zdá rozumný.

Předseda tenisového oddílu Jan Bočan zatím stanovisko nesdělil a nastínil další vývoj: „Sejde se předsednictvo oddílu, které o celé záležitosti bude jednat a výsledek pak předložíme písemně Výkonému výboru tělovýchovné jednoty.“

Jednoznačnou podporu převodu vyslovil snowboardista Josef Bejček, hokejista Tomáš Gabauer či basketbalista Jan Heřta, všichni tři jsou také navíc v roli místních zastupitelů. Tělocvikář vimperského Gymnázia a vimperský sportovec Vojtěch Huřík se domnívá, že převod na město je jedinou možností, jak dát celý areál do pořádku a nastartovat jeho další rozvoj.

Své k celé záležitosti řekl i člen krajské sportovní komise Ladislav Marek: „Toto řešení jsem se pokoušel prosadit již před lety coby člen rady města. Je to jediné řešení, jak zachovat funkční areál, jinak tam za pár let porostou kopřivy a sportovat se nebude.“

Konečné rozhodnutí by mělo vyjít z výsledků jednání únorového zastupitelstva a valné hromady TJ Šumavan.