Zachování dějin

„Letos vyšel 17. listopad na sobotu a proto ho většina lidí ani nezaznamenala. Přesto si myslím, že je užitečné si různá výročí připomínat. Zachovávají v nás totiž chápání souvislostí a tím i klíč k pochopení mnoha věcí . A u skautů to asi platí dvojnásob,“ vysvětlila Václava Šebestová důvod, proč si vimperští skauti toto výročí připomínají.

Čeští skauti totiž byli vždy jakýmsi lakmusovým papírkem demokracie a každá totalita proti nim tvrdě zasáhla. Mnoho z nich pak skončilo jak v německých, tak v komunistických kriminálech a není proto divu, že i letos mezi těmi, kteří přijali 28. října na Pražském hradě různá vyznamenání, byla i čtveřice skautů.

Málo vedoucích

Na druhou stranu znamenalo každé uvolnění politických poměrů okamžitou obnovu skautingu. „Na Vimpersku se skauti začali dávat dohromady ještě na konci roku 1989 a od ledna tu již naplno běžel první oddíl. I když největší boom prožíval skauting ve Vimperku na počátku devadesátých let i dnes čítá jeho členská základna více než sedmdesát členů. Překážkou v dalším rozvoji ve Vimperku není nezájem dětí, ale nedostatek vedoucích,“ přiblížila porevoluční situaci vimperského skautingu vedoucí dívčího oddílu Václava Šebestová.