Starý přístřešek nahradila prosklená zastávka a změn doznalo i nejbližší okolí. „Rekonstrukce představovala zřízení nové zpevněné plochy, základových patek a na jedné straně dřevěné palisádové ohraničení. Mimo vlastní čekárny jsme pak plochu osadili odpočívadlem pro turisty, turistickou mapou a samozřejmě bylo nutné provést i terénní úpravy a výsadbu zeleně,“ popsala rozsah rekonstrukce Alena Szabová z vimperského odboru investic a údržby. Podle jejích slov tento rozsah odpovídá atraktivní poloze zastávky na křižovatce turistických cest i lyžařských stop.

O špatném stavu autobusových zastávek svého správního obvodu město ví a již v roce 2004 zpracovalo projekt na jejich rekonstrukci. Ten vytáhlo ze šuplíku v době, kdy Jihočeský kraj vypsal pro tuto oblast grantový program.

„Připravili jsme rekonstrukci zastávek v Pravětíně, Bořanovicích a U Sloupu. Výběr ovlivnil jak špatný stav, tak skutečnost, že se zastávky nacházejí na pozemcích města, což značně zjednodušuje stavební řízení. V červnu jsme dostali z kraje vyrozumění, že nám byla přidělena částka ve výši sto padesát tisíc na zastávku U Sloupu a koncem srpna jsme přistoupili k realizace stavby,“ doplnila informace Alena Szabová. Rekonstrukce zmíněné zastávky nakonec stála tři sta dvacet čtyři tisíce korun a při výběru prvků bylo dbáno zejména na jejich životnost a funkčnost. To sice výrazně ovlivnilo cenu, na druhou stranu se dá předpokládat, že zastávka po celou dobu životnosti nebude vyžadovat žádnou další údržbu.