Mají audit

„Nechali jsme udělat vnitřní personální audit, prošli všechny odbory, které máme. Zjišťovali jsme nejen činnosti jednotlivých úředníků, ale hledali i jejich rezervy,“ říká starosta Pavel Dvořák. Jedním dechem dodává, že v žádném případě nebude městský úřad v nejbližší době zvyšovat počet úředníků. Práce, které budou potřeba udělat, budou rozděleny mezi stávající úředníky.

Noví nebudou

„Neříkám, že budeme dávat výpovědi, ale nebudeme ještě více zvyšovat provozní náklady úřadu tím, že bychom přijímali nové lidi,“ poznamenal Pavel Dvořák.

To je podle starosty ale jen první fáze úsporných opatření, které jsou nutné v provozu městského úřadu udělat.

Počet budov

„Tou druhou je to, že se budeme snažit snížit počet budov, v nichž sídlíme. A to nejen my, ale i další městské organizace. Nyní jsme totiž v šesti různých budovách po městě, což je hodně. Například budova pod sídlištěm, tak zvaná TKB, má ještě dostatek prostoru, který není využitý a v němž by některé naše organizace a odbory mohly ještě působit,“ říká Pavel Dvořák.

O výsledcích auditu i návrzích, jak snížit počet budov, v nichž jsou úředníci a další zaměstnanci města, budou hovořit i zastupitelé.

Zastupitelstvo

„Chci jim návrhy předložit na únorovém zastupitelstvu, kde budeme jednat o tom, zda a nakolik jsou tyto možnosti představiteli města vítány,“ potvrdil Pavel Dvořák. Zastupitelům už v prosinci ukázal, jak vysoké náklady město má.