Prodeje pozemků a budov se na pondělním zastupitelstvu celkově staly takřka patovou situací. Nejprve od první nabídky odstoupil zájemce, pak se zastupitelé nemohli shodnout na ceně dalšího pozemku a do třetice zase zájemce o tak zvanou nabíjecí stanici nechtěl dodržet smlouvu o smlouvě budoucí.
„V době, kdy byla se zájemcem uzavírána smlouva o smlouvě budoucí, bylo v ní uvedeno, že nabíjecí stanice bude odprodána za dvě stě tisíc korun. Jenže nyní chce zájemce dát za bývalou nabíjecí stanici jen šedesát devět tisíc korun. Rada města trvá na původní ceně,“ vysvětlil zastupitelům vedoucí odboru hospodářského a bytového Vladimír Rak.
To však vzbudilo otázky u zastupitele Marina Paštiky. „Je to v plánu příjmů pro letošní rok? Jestli tady budeme na každém zastupitelstvu poslouchat, že něco nejde prodat, že to za ty peníze nechtějí, tak co bude v příjmu rozpočtu,“ ptal se Vladimíra Raka.
„Uvědomte si, že náš odbor ceny nestanovuje, ty jsou stanovené zákonem, jsou to ceny v místě a čase obvyklém. Jestli někdo uzavře smlovu o smlouvě budoucí, a pak přijde s tím, že na to nemá, tak na to my jsme malí páni,“ hájil práci svého odboru jeho vedoucí.
Následně si opět vzal slovo Martin Paštika, který prý má obavy, aby město naplnilo stanovený příjem v rozpočtu. „My jako vlastníci trváme na tom, aby byla smlouva o smlouvě budoucí naplněna. Pokud to tak není, můžeme od ní odstoupit. Je pravda, že s touto částkou je v rozpočtu počítáno, ale ke konci dubna už máme splněno padesát procent plánovaných příjmů z prodejů pro letošní rok,“ poznamenala starostka Stanislava Chumanová.
„Plán je stavěn na základě předpokladů a tento zájemce v době, kdy jsme jej sestavovali, nesignalizoval, že bude chtít snížit cenu. Zkusíme s ním ještě jednat a pak případně zkusíme jiného zájemce,“ poznamenal místostarosta Bohumil Petrášek.
Zastupitelé se nakonec shodli, že za třetinovou cenu budovu neprodají.