Podle očekávání byl totiž do programu červnového zastupitelstva dodatečně zařazen bod, který reagoval na stížnost obyvatelů obce. „Přišel dopis podepsaný asi pětatřiceti občany Horní Vltavice, který požadoval přijetí opatření, jež zamezí volnému pohybu ovcí jednoho z místních chovatelů po obci, zejména pak na místním hřbitově,“ otevřel nově zařazený bod starosta Jiří Fastner.
Podle jeho slov samozřejmě ovce na hřbitově nemají co dělat, nicméně do dnešního dne nebyla nahlášena žádná škoda a v případě újmy je třeba, aby se poškozená osoba, tedy nájemce hrobového místa, obrátil na policii a řešil problém občansko právní cestou. Obec se pokusí problém vyřešit jak dopisem chovateli, kde ho vyzve k nápravě, tak opravou vstupních vrat hřbitova, která by měla situaci částečně vyřešit.
V posledních letech přitom věnuje obec hřbitovu poměrně velkou péči v podobě nově opravené márnice, pravidelného sečení, umístění laviček či vyvezení a vyčištění obou vzdálenějších rohů hřbitova, které se postupem času proměnily ve skládku. Jako samozřejmost, se všem přítomným jevila skutečnost, že na hřbitov je zapovězen i vstup se psy, což mnoho návštěvníků i nájemců hrobových míst nerespektuje.
Řešení, které se naskytlo jako nejednodušší, tedy umístění zákazové cedule je sice lehce realizovatelné, leč podle letité zkušenosti málo účinné.