Důvodem je možné ohrožení termínu dokončení nového územního plánu a s tím spojená ztráta dotace na jeho pořízení. „Jde o to, že přicházejí neustále další podněty jak na zařazení dalších pozemků, tak na změnu způsobu využití pozemků v rámci nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že je na pořízení tohoto dokumentu čerpána dotace z integrovaného operačního programu, což nás zavazuje vydat nový územní plán včetně nabytí jeho účinnosti do 31. července letošního roku, mohlo by zabývání se dalšími žádostmi v této fázi tento termín ohrozit. To by znamenalo přijít o dotaci 1,32 milionu korun a tuto částku by muselo město hradit z vlastního rozpočtu,“ zdůraznil Filip Takáč z úřadu územního plánování městského úřadu Vimperk.

I když tedy bude brán zřetel jen na připomínky došlé do 20. prosince loňského roku, nemusejí se další žadatelé obávat, že by se jejich připomínkami nikdo dále nezabýval. „Všechny další připomínky bude možné následně po schválení nového územního plánu zahrnout do dílčích změn. Ty bude hradit žadatel, ať už jím bude město, nebo fyzická či právnická osoba,“ ubezpečila místostarostka Jaroslava Martanová.

Pokud by se do připravovaného územního plánu zařazovaly další pozemky, znamenalo by to pro město také povinnost projednat je opět se všemi dotčenými orgány, což by opět znamenalo reálné posunutí termínu dokončení územního plánu a znovu vrácení dotace. Proto vše, co přišlo po 20. prosinci, bude zahrnuto do následných dílčích změn územního plánu.