Přestože většina kultury ve městě vzniká pod hlavičkou městského kulturního střediska, část jich do dneška zaštiťoval kulturní odbor radnice.

„Jde například o Ples Města, který pořádá zmíněný odbor a středisko zajišťuje servis a plní zadání. Pak jsou to akce jako koncert k výročí republiky, setkání rodáků či rozsvícení vánočního stromu a podobně. Ty bychom měli převzít od odboru kultury, školství a cestovního ruchu a s nimi i peníze na jejich pořádání. Naopak úředníci odboru od nás převezmou spolupráci s kulturními spolky a nabídnou jim pomoc se sháněním finančních prostředků. Odbor by rovněž měl sledovat a mít přehled o tom, co se na poli kultury ve městě všechno děje,“ vysvětlil plánované změny programový vedoucí MěKS Petr Moravec.

Otázkou pak je, zda MěKS nebude chtít personálně posílit své řady, aby převzaté akce zvládlo. „To rozhodně ne. Stejně jsme při většině těchto akcí spolupracovali. Naopak jsme trochu změnili uspořádání uvnitř kulturního střediska a přešli na jiný styl práce a výsledkem by mělo být naopak snížení mzdových prostředků při větším počtu pořadů a doufám že i při zvýšení kvality,“ vyvrátil pochybnosti Moravec.