„Je to jedno z bolavých míst ve městě, kde se přes týden prakticky v každou denní dobu schází mládež. Svým chováním dělají ostudu. Zastupitelstvo i radnice na tento stav, kdy jsou rušeni obyvatelé této ulice, opakovaně upozorňují městskou policii. Z posledního jednání zastupitelů a vedení města vyplynulo, že se městští strážníci budou této lokalitě ještě více věnovat,“ shrnul závěry dosavadních kroků k udržení pořádku v jedné z městských částí starosta Pavel Dvořák.
Jedna věc je úkolovat častějšími kontrolami městskou policii, druhou pak vlastní řešení, když podle velitele městské policie při vyšetřování stěžovatelé nechtějí být pod stížností podepsáni. Nastává tak stav důkazní nouze. „I obyvatelé Krátké ulice musí vědět, že při řešení přestupku musí být konkrétně uveden nejen důvod, ale také kdo si stěžuje v rámci oznamovací povinnosti. Jinak se z tohoto bludného kruhu nedostaneme,“ upozornil starosta Dvořák.
Řešením není ani rozšíření kamerového systému. „Kamerový bod by znamenal další náklady v rozpočtu města, navíc je zde velmi komplikované napojení na centrálu, takže o zřízení kamerového bodu do této lokality neuvažujeme,“ dodal starosta, podle něhož by další kamera příliš nepomohla. „My je známe, jsou to Vimperští. Jedná se o studenty učiliště, základní školy, dokonce známe i jména. Na to se nabalují další problémoví občané, kteří do této skupiny nepatří. Bez konkrétního podnětu však nemůžeme nic dělat,“ dodává Dvořák.
Radnice dokonce nechala prořezat dřeviny, aby byla lokalita lépe přehledná. Problém je, že je tu podesta s osazenými lavičkami, kde se problémové skupinky scházejí. „Ale to není omluva,“ konstatuje starosta. Nicméně se podle jeho dalších slov nejedná o problémy, které by vedly k devastaci městského a soukromého majetku. „Je to spíše nepříjemný hluk ve spojení s konzumací alkoholických nápojů,“ dodal starosta.
Zvýšená kontrola by měla zklidnění situace pomoci. „Když se tu častěji objeví městský strážník, přece jen si výrostci nedovolí dělat nepořádek. Může se ale stát, že je jen vytlačíme do jiné lokality,“ myslí si místostarosta Bohumil Petrášek.