Hluk a nepořádek připravily děti z domů v Čelakovské ulici o houpačku. Proti ní se totiž postavili nájemníci, kteří bydlí v domech s číslem popisným 400 a 401.
„Na městský úřad byla doručena žádost, kterou podepsala většina nájemníků z těchto domů. Protože se jednalo o houpačku, která vyhovovala veškerým normám, náš odbor žádost předal do rady se zamítavým stanoviskem,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Josef Kotál.
Rada města se však na svém dubnovém zasedání vyjádřila ve prospěch občanů. „V noci se na houpačce scházela mládež a rušila noční klid,“ vysvětluje krok rady města starostka Stanislava Chumanová.
Na otázku, zda by nestačilo, aby strážníci městské policie tuto oblast častěji hlídali, odpověděla, že celý problém leží spíše na bedrech rodičů. „Je to o výchově. Kdyby se tu mládež nescházela, nebyl by důvod houpačku rušit. Nedali jsme ji ale nikam do skladu, bude přesunuta jinam. Pod petici se podepsaly i rodiny, které mají děti,“ poznamenala starostka.
V ulici Čelakovského se ale nejedná o první případ, kdy děti doplatily na žádost dospělých. Před číslem popisným 351 zmizelo další vybavení, když o jeho zrušení opět požádali nájemníci domu. V tomto případě se ale jednalo o normám nevyhovující zařízení.
„Děti si na tuto houpačku chodily hrát,“ tvrdí jeden z nájemníků z ulice.
„K rušení nočního klidu tady v té lokalitě opravdu docházelo. Několikrát jsme byli voláni k tomu, že děti a mládež například klepaly na okna přízemních bytů, lezly po střechách garáží a podobně. Že by konkrétně někomu vadilo, že se v nočních hodinách někdo houpe na houpačkách, k tomu nás zatím nikdo do této lokality nevolal,“ poznamenal včera vrchní strážník vimperské městské policie Jaromír Šebánek.
S podobnou žádostí se za pět let svého působení na postu místostarostky nesetkala v Prachaticích Hanka Rabenhauptová. „My se spíše potýkáme s tím, že si lidé stěžují na to, že jim majitelé psů a koček u dětských ploch venčí svá zvířata. Ale žádost o odstranění houpačky nebo jiného zařízení jsme zatím určitě neměli,“ poznamenala včera.
Problém s venčením zvířat Prachatičtí řeší jednak díky městské policii a jejím kontrolám a jednak i budováním centrálních oplocených hřišť, která tak slouží jen dětem.